Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z Adamem Abramowiczem rzecznikiem MŚP oraz Piotrem Hofmanem prezesem Rady Gospodarczej SWS na temat zmian podatkowych związanych z Polskim Ładem.

Niepokojąco wysoka inflacja oraz wprowadzone przez rząd zmiany podatkowe zawarte w Polskim Ładzie, poskutkowały dla przedsiębiorców trudnym początkiem 2022 roku. O ile pierwsza z przyczyn wywołana jest nieprzewidywalnymi czynnikami zewnętrznymi, o tyle na drugą mamy znacznie większy wpływ.

Polski Ład to wiele nowych przepisów, które wprowadzają fundamentalne zmiany w polskim systemie podatkowym. To największa reforma od kilkunastu lat. Podatki zawsze budziły mieszane uczucia, na tym polu bardzo trudno wypracować konsensus na linii obywatel-państwo. Z założenia Polski Ład miał dwa cele: progresję systemu podatkowego oraz promowanie umów o pracę. Opinie specjalistów nie pozostawiają złudzeń, że jest to reforma przeprowadzona za szybko, przez co podatnicy muszą zmierzyć się z szeregiem niedoprecyzowanych, trudnych, a czasami nawet sprzecznych przepisów.

 Podczas dyskusji Prezes Rady Gospodarczej SWS przedstawił propozycję mającą na celu stabilizację regulacyjną prawa gospodarczego, zasadę, która funkcjonuje już w wielu państwach Unii Europejskiej. Założeniem zasady on-in, one-out, bo o niej mowa, jest uproszczenie istniejących regulacji prawnych, a także ograniczenie ilości uchwalonego prawa. Zgodnie z nią, nowe przepisy powinny być przyjmowane wyłącznie w ostateczności, gdy nie istnieją żadne inne metody zrealizowania określonego celu. Aktualnie w Radzie trwają prace nad projektem ustawy mającej wprowadzić regułę one – in, one – out do polskiego porządku prawnego.