Szanowni Państwo,
Jesteśmy polskimi przedsiębiorcami z kapitałem polskim, opierającymi swoją pracę na wartościach chrześcijańskich i uczciwych zasadach gospodarki wolnorynkowej.

Widzimy trudności, na jakie napotykają narodowe polskie małe i średnie firmy, które dają pracę olbrzymiej rzeszy Polaków, zasilając przy tym budżet państwa ogromnym podatkiem.

Swoją misję pragniemy realizować poprzez budowanie silnej pozycji narodowych, małych i średnich przedsiębiorstw polskich, także poprzez dbanie o rozwój regionalnych inicjatyw gospodarczych. Wspieramy powstawanie innowacyjnych, polskich narodowych przedsięwzięć i zapewnienie im zdrowej i nieskrępowanej konkurencyjności oraz koopetycji w stosunku do podmiotów zagranicznych.

Widzimy wiele elementów w życiu publicznym i w systemie gospodarczym naszego kraju, które przy aktywnej i stałej współpracy pomiędzy naszym Stowarzyszeniem, a instytucjami i osobami odpowiedzialnym za polską gospodarkę, prawo i finanse mogą ulec dalszej, dobrej zmianie.

Przyjmujemy przy tym jako fundamentalną i w pełni zweryfikowaną historycznie tezę, iż kapitał krajowy jest podstawą podmiotowego rozwoju wszystkich gospodarek i wzrost jego roli stanowi priorytet dla państwa.

Dlatego też naszą misją i mottem jest: „Rozwijajmy siłę i znaczenie polskiego kapitału narodowego”.

W ślad za tym, chcemy obok wszechobecnej definicji pojęcia „polska gospodarka” na bazie geografii, mierzonej wskaźnikiem PKB, przywrócić równolegle do publicznego życia gospodarczego jej znaczenie narodowe, na bazie własnościowej, mierzone wskaźnikiem PNB.

Idąc dalej, chcemy zmienić zwyczaj używania ważnych pojęć, nie posiadających generalnie powszechnie dostępnych i zapoznanych, określonych bądź jednoznacznych definicji, jak np. „polska gospodarka”, „polska firma”, „polski produkt”,  bez ich czytelnego doprecyzowania na użytek danej narracji. Jednocześnie, bazując na wyznawanych przez nas wartościach, będziemy wspierać upublicznianie i propagowanie definicji, związanych z budującymi podmiotowość wartościami obywatelskimi i narodowymi.

Zestawienie  definicji ważnych, stosowanych przez nas pojęć gospodarczych umieściliśmy w zakładce raporty.

Mamy zamiar podjąć skuteczną walkę o znaczące ograniczenie biurokracji w różnych sferach życia gospodarczego oraz racjonalizację obciążeń podatkowych i ubezpieczeniowych dla przedsiębiorców.

Pragniemy wspierać rozwój niezależnych mediów konserwatywnych, takich jak Media Strefy Wolnego Słowa, które zawsze będą gwarantem przejrzystości działań administracji publicznej.

Nasze działania koncentrować się będą na organizowaniu wielu akcji promocyjnych i informacyjnych, publikacjach medialnych, realnym wpływaniu na decyzje polityków i rządy naszego kraju.

 Zapraszamy Państwa do członkostwa w Radzie Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa.

Państwa udział w organizacji, która aktywnie chce zmieniać Polskę na lepsze, to nie tylko prestiż przynależności do przymierza ludzi, którzy chcą rozwijać polską gospodarkę.

To przede wszystkim realny wpływ na to jak będzie wyglądała rzeczywistość, media i życie gospodarcze Rzeczypospolitej Polskiej.

To także możliwość promocji własnej firmy, szansa na nawiązanie wielu kontaktów biznesowych, z przedsiębiorcami o podobnej wrażliwości, poglądach i potrzebach, które będą prowadzić do owocnej współpracy.

Dołączając do nas staną się Państwo współwłaścicielami nowatorskiego projektu, reprezentującego aktywnych narodowych przedsiębiorców polskich!Prezes Zarządu – Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa