Przy okazji gali związanej z szóstą rocznicą powstania Telewizji Republika została wręczona nagroda Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa.

Jej laureatem został wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Laudację wygłosił prezes stowarzyszenia Piotr Hofman. W swoim wystąpieniu podkreślił zasługi laureata dla rozwoju polskiego mieszkalnictwa oraz te jakie położył w przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Prezes Rady zacytował także słowa Artura Sobonia prezentujące jego wsparcie dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw.