W MEDIACH

PROGRAM EKONOMIA RAPORT

KAPITAŁ POLONII

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 11.10.2017

W ostatni weekend września, w pod paryskiej miejscowości La Ferte- sous- Jouarre, podczas zjazdu Klubów Gazety Polskiej z Europy Zachodniej, Rada Gospodarcza prezentowała swój program „ Kapitał Polonii”. Tak jak zapowiedzieliśmy kilka tygodni temu, przygotowaliśmy i rozpoczęliśmy prezentację programu, który ma być przewodnikiem w kontaktach pomiędzy przedsiębiorcami polonijnymi i krajowymi. Podjęliśmy się zadania stworzenia poprzez Radę Gospodarczą platformy do wymiany doświadczeń i zbudowania pomostu dla przepływu i wymiany kapitałów.

 

ZACHOWAWCZY BUDŻET 2018

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 04.10.2017

Kiedyś przestępcą podatkowym był ten, kto uchylał się przed płaceniem podatków. Teraz, prawdziwi przestępcy potrafią z podatków żyć i to na bardzo wysokiej stopie. Doszło do tego, iż ci, co uchylają się od płacenia podatków wykorzystując do tego istniejące prawo, to jedynie, tak niedawno groźna, „szara strefa”. A dzisiejszy przestępca to nie groźnie wyglądający zbir, lecz raczej wypielęgnowany i dobrze ubrany prawnik, korzystający ze zbirów tylko w charakterze tzw. „słupów”.

RACJONALNE WSPOMAGANIE ZMIAN W PRZEMYŚLE

MIESIĘCZNIK „NOWE PAŃSTWO” – Październik 2017

Przedstawimy kilka uwag, ważnych dla przedsiębiorców, czujących potrzebę rozwojowej zmiany i pragnących w tym zbożnym dziele uzyskać dofinansowanie od państwa, istotnych także dla ich partnerów, pomocnych w takiej zmianie. Uwagi te są ważne także w skali makroekonomicznej, gdyż określony model wspomagania zmian w firmach przekłada się na łączny, systemowy efekt dla gospodarki jako całości.

RACJONALNY PATRIOTYZM GOSPODARCZY

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 27.09.2017

Patriotyzm może być rozumiany: emocjonalnie (jako miłość i gotowość poświęceń do kraju – ojczyzny), czy też racjonalnie (jako tworzenie, rozwijanie, akceptacja i preferowanie /pod akronimem TRAP/ warunków i rozwiązań racjonalnie korzystnych dla kraju ojczystego, a co za tym idzie bezpośrednio bądź pośrednio dla jego obywateli tj. narodu, zgodnie z jego definicją w Konstytucji RP).

FORUM EKONOMICZNE KRYNICA 2017

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 20.09.2017

Tegoroczne, XXVII Forum Ekonomiczne w Krynicy, to po raz kolejny miejsce do ciekawych i inspirujących spotkań pomiędzy biznesem, politykami, mediami i naukowcami. Dla nas jako Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa, jednym z najważniejszych wydarzeń tegorocznego Forum była deklaracja Premiera R.P. – Premier Beata Szydło zaprosiła przedstawicieli małych i średnich firm do współpracy w Forum Przedsiębiorców przy Premierze R.P.

NIEROZWIĄZANY PROBLEM

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 13.09.2017

Istniejący od 2003 r. ustawowy obowiązek odgazowania składowisk oraz Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii OZE, która weszła w życie w 2005 r. doprowadziły do powstania zaledwie 12 % instalacji biogazu składowiskowego.

Za mało i dlaczego kolejne nie powstają ?

ŚMIERDZĄCY PROBLEM

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 06.09.2017

Tak, to prawda. Mamy śmierdzący problem na składowiskach odpadów komunalnych. W czasach PRL-u pożary czy śmierdzące i szkodliwe wyziewy z wysypisk śmieci nie zajmowały władz. Nikt się nie przejmował konsekwencjami środowiskowymi i społecznymi zgodnie z zasadą, jak jest wysypisko śmieci, to musi śmierdzieć. Lokalna społeczność nie miała tu nic do gadania i nie mogła liczyć na pomoc. Czy coś się zmieniło od tego czasu ?

ZWIĘKSZENIE WPŁYWÓW Z VAT – SUKCES CZY PORAŻKA?

MIESIĘCZNIK „NOWE PAŃSTWO” – Wrzesień 2017

Jak to często ostatnio często bywa to samo zdarzenie bywa oceniane diametralnie odmiennie w zależności od tego w jakim tytule prasowym jest opisywane. W prasie prawicowej wzrost ściągalności VAT jest oceniany jako ogromny sukces rządu wynikający z uszczelnienia systemu VAT. W prasie lewicowo – liberalnej wzrost wpływów z VAT oceniany był początkowo jako efekt sztuczek księgowych, później, gdy tendencja wzrostowa okazała się utrzymywać – jako efekt wstrzymywania zwrotów podatnikom. Wreszcie ostatnio wzrost wpływów z VAT miałby być efektem po prostu dobrej koniunktury gospodarczej. Trudno powiedzieć, że prawda leży pośrodku. Aczkolwiek niektóre tezy wyrażane w mediach nieprzyjaznych rządowi są częściowo uzasadnione.

KONSTYTUCJA DLA BRANŻY BUDOWLANEJ

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 30.08.2017

Na przestrzeni ostatnich lat prawo dotyczące szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego było wielokrotnie nowelizowane, a przepisy uregulowane nie tylko w ustawie prawo budowlane, ale w wielu innych aktach, często wykazują liczne kolizje tak merytoryczne jak interpretacyjne. Nadmierne skomplikowanie przepisów, przekłada się oczywiście na  długotrwałość procedur i ponoszone koszty. Poza tym, obowiązujące regulacje nie są dostosowane do innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które coraz częściej pojawiają się w branży budowlanej. Uczestnicy procesów inwestycyjnych poszukują dzisiaj możliwości taniego, dobrego jakościowo i sprawnego modelu działania. Takie cele przyświecają też autorom i realizatorom Programu Mieszkanie Plus.

POLSKA GOSPODARKA NARODOWA, CZYLI WSKAŹNIKI OKIEM DZIECKA

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 23.08.2017

Zamiast wstępu, cytat z jednego z naszych ulubionych portali: Wyniki [przyrost PKB] jednoznacznie wskazują, że Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się [gospodarczo] krajów w Europie.
Warto pochylić się w tym miejscu nad pojęciem „gospodarka krajowa”. W istocie pod pojęciem tym kryją się (co najmniej) dwie, rozbieżne definicje, będące wyznacznikami dwóch odrębnych paradygmatów gospodarczych.

SPLIT PAYMENT W POLSCE

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 16.08.2017

1. sierpnia 2017 roku Ministerstwo Finansów, przez swojego dyrektora, Wojciecha Śliża, poinformowało Polską Agencję Prasową, o nowej odsłonie zmian w podatku VAT. Zmiany mają zacząć obowiązywać od najbliższego prima aprilis, czyli od 1. kwietnia 2018.

KAPITAŁ POLONII

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 09.08.2017

Liczba Polaków lub osób pochodzenia polskiego żyjących za granicą wynosi około 20 mln. To więcej niż liczy ludność niejednego państwa. Wielu z naszych rodaków utrzymuje lub chce utrzymywać ściślejsze kontakty z ojczyzną. To gigantyczny potencjał, z którego skorzystać może także polska gospodarka.

CZWARTA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 02.08.2017

Klaus Schwab, jeden z uznanych autorytetów w obszarze 4. rewolucji przemysłowej, pisze, wskazując m.in. na znaczenie aspektów pozatechnicznych rewolucji: „Z ogromu wyzwań, z jakimi musi się dziś zmierzyć świat, bodaj najbardziej przytłaczające jest to, jak przeprowadzić czwartą rewolucję przemysłową. (…) Nowe technologie i rozwiązania łączą świat fizyczny, cyfrowy i biologiczny w sposób, który całkowicie przeobrazi ludzkość. Do jakiego stopnia będzie to transformacja pozytywna, zależeć będzie od tego, jak będziemy sobie radzić z niebezpieczeństwami i możliwościami, które podczas tej przemiany napotkamy”.

DEFINICJE W GOSPODARCE – cz. II

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 26.07.2017

Podejmując się zadania, wyznaczonego przez Radę Gospodarczą, zainicjowanego felietonem w „GP” z dnia 7.06. br pt. „Definicje w gospodarce”, chciałbym kontynuować ten temat. Zważywszy istniejące, znane definicje na bazie ustawodawstwa polskiego z uwzględnieniem norm UE, właściwe dla ujęcia terytorialnego gospodarki (por. Produkt Krajowy Brutto), proponujemy w kontekście własnościowym (por. Produkt Narodowy Brutto) definicje uzupełniające, niełamiące znaczeń formalnie obowiązujących.

DWIE STRONY EURO

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 19.07.2017

Przed kilkoma tygodniami media w Polsce obiegła informacja, że Komisja Europejska planuje wprowadzenie euro we wszystkich państwach Unii do 2025 roku. Było to o tyle zastanawiające, że KE nie ma żadnych uprawnień aby zmusić któreś z państw członkowskich będących poza strefą  do przyjęcia wspólnej waluty. Niemniej nawet sama sugestia na ten temat wzbudziła niepokój. Polska formalnie zobowiązała się do wprowadzenia euro w Traktacie Akcesyjnym. Dokument ten nie zawiera jednak konkretnej daty rezygnacji ze złotego. Co więcej, żeby wprowadzić unijny pieniądz w naszym kraju konieczna jest także zmiana konstytucji.

TA REGULACJA NAS ZASKOCZY

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 12.07.2017

25 czerwca weszła w życie nowelizacja Prawa farmaceutycznego, wprowadzająca w życie zasadę apteki dla aptekarza. Ponieważ wprowadzona została szybką ścieżką poselską, nowelizacji nie poprzedziła ocena skutków regulacji – standardowy dokument, przygotowywany w przypadku projektów rządowych, który pozwala ocenić długofalowe efekty wprowadzonych zmian. Z tego powodu skutki regulacji zaczną nam się dopiero ujawniać i mogą być dla wielu, także zwolenników projektu, sporym zaskoczeniem.

CO DALEJ Z EMERYTURAMI?

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 05.07.2017

Proponowane przez ministerstwo rozwoju zmiany systemu emerytalnego mają kilka aspektów. Pierwszy dotyczy wpływu jakie propozycje resortu wicepremiera Morawieckiego będą miały na sytuację przyszłych emerytów. Drugi ma związek z obciążeniami dla przedsiębiorstw. Trzeci zaś odnosi się do relacji: reforma emerytalna – polski rynek kapitałowy. Szczegółowy opis naszego Eksperta.

APARTHOTEL – INWESTYCJA i WŁASNE WAKACYJNE MIEJSCE

MIESIĘCZNIK „NOWE PAŃSTWO” – LIPIEC 2017

Często chcielibyśmy móc zatrzymać się u siebie i nie być uzależnionym od dostępności miejsc hotelowych czy stawać przed koniecznością zapłaty wygórowanych cen w szczycie sezonu. Od dobrych kilku lat dynamicznie rozwija się w Polsce rynek aparthoteli i condohoteli. Czym się różnią te dwa pojęcia i jak zrozumieć taki model inwestycji z opcją wypoczynku w swoim apartamencie hotelowym?

BYLIŚMY NA ZJEŹDZIE KLUBÓW GP

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 28.06.2017

Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa, miała swój panel na tegorocznym Zjeździe Klubów Gazety Polskiej w Spale. To już XII Zjazd Klubów, a pierwszy, w którym uczestniczyliśmy jako nowa organizacja gospodarcza. Podczas naszego panelu, zaprezentowaliśmy dotychczasowe działania podjęte przez Radę, jej aktywność w mediach i życiu publicznym.

MIESZKANIA O 30 PROCENT TAŃSZE?

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 21.06.2017

Czy i kiedy będzie to możliwe aby ceny mieszkań tak radykalnie nam się obniżyły? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie należy spojrzeć na krajowy rynek mieszkaniowy z perspektywy ostatnich kwartałów.

XII ZJAZD KLUBÓW GP – SPAŁA 2017

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 14.06.2017

Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa weźmie czynny udział w najbliższym zjeździe klubów Gazety Polskiej w Spale.

RYZYKOWNE PODATKI

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 14.06.2017

W ostatnich latach możemy zaobserwować wręcz rewolucyjne zmiany dla przedsiębiorców związane z podatkami. Niestety większość tych zmian zwiększyła ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców. Dobrze działający system podatkowy wymaga od organów państwa utrzymywania zróżnicowanych mechanizmów zniechęcających do popełniania nadużyć podatkowych i zachęcających do bycia „dobrym podatnikiem”.

DEFINICJE W GOSPODARCE

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 07.06.2017

Jedna z zasad racjonalnej dyskusji brzmi, iż „strona nie może używać sformułowań, które nie są dostatecznie zrozumiałe lub są dwuznaczne” (patrz np. Van Eemeren, Grootendorst & Snoeck Henkemans, 2002, s. 182-183). Problem nie jest błahy, efekty używania w przestrzeni publicznej sformułowań niejednoznacznych bywają dramatyczne.

SUKCESJA W FIRMACH RODZINNYCH

MIESIĘCZNIK „NOWE PAŃSTWO” – czerwiec 2017

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa na całym świecie to prawie w 90% firmy rodzinne. To właśnie w nich, bardzo istotnymi elementami dalszego działania i rozwoju, jest mądrze i efektywnie przeprowadzona sukcesja. Sukcesja zarówno w obszarach zarządzania jak i w strukturze właścicielskiej. W Polsce, po 25 latach wolnego rynku, wiele firm doszło do tej fazy rozwoju, iż niezbędne są …

REIT-Y W POLSCE

GAZETA POLSKA TYGODNIK  – 31.05.2017

Real Estate Investment Trust (REIT) to znany w światowych gospodarkach model wspólnego inwestowania na rynku nieruchomości na wynajem. Ustawa regulująca ten system inwestowania jest już w końcowej fazie procesu legislacyjnego. Warto zatem bliżej przyjrzeć się rozwojowi sytuacji.

NOWY ZUS DLA MAŁYCH FIRM

GAZETA POLSKA TYGODNIK  – 24.05.2017

Ministerstwo Rozwoju zamieściło na swoich stronach internetowych prezentację pokazującą projekt zmniejszenia składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorstw. Mimo, iż minął miesiąc nie doczekaliśmy się jeszcze konkretów w formie ustawy. Spróbuję opisać to, co jest dostępne oraz co z tego wynika.

RADA GOSPODARCZA – BIEŻĄCE DZIAŁANIA

GAZETA POLSKA TYGODNIK  – 17.05.2017

Ostatnie dwa miesiące w Radzie Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa, to szereg wydarzeń i decyzji organizacyjnych oraz zatwierdzonych planów na najbliższe tygodnie. Chciałbym w skrócie przybliżyć Państwu nad czym pracujemy i jaki jest nasz status organizacyjny.

POLSKA – UKRAINA

GAZETA POLSKA TYGODNIK  – 10.05.2017

W ostatnich latach obserwujemy, jak w UE koncepcja wspólnoty wypierana jest przez interesy poszczególnych państw narodowych. Tylko te silniejsze ekonomicznie i politycznie, posiadające duże populacje rozwijających się społeczeństw, są w stanie dominować w światowej gospodarce. W XXI wieku walka o dominację nie następuje już w obszarze ziemi czy bogactw naturalnych, ale prowadzona jest o kapitał ludzki. Niestety od dekady Polska tą walkę przegrywa.

BUDOWNICTWO JAKO KOŁO ZAMACHOWE GOSPODARKI

NOWE PAŃSTWO – #135 05/2017

Tytuł to nie slogan, ale fakt i potwierdza to historia rozwoju wielkich gospodarek światowych. Obecnie prawie 10 proc. PKB jest wytwarzane przez branżę budowlaną. Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa (RGSWS) deklaruje wsparcie dla takich działań, które napędzają to „koło”, tym razem na rzecz polskich firm. Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju diagnozuje „pułapkę braku równowagi”.

NASZA NIEDZIELA – GP

GAZETA POLSKA TYGODNIK  – 04.05.2017

Od ponad roku trwa debata publiczna na temat ograniczenia handlu w niedzielę. Do Sejmu  wpłynął przygotowany przez NSZZ Solidarność obywatelski projekt ustawy. Pod koniec marca br. rząd RP przedstawił swoje, mocno krytyczne, stanowisko do poszczególnych elementów tego projektu, rekomendując, jednak wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę w zmienionej formie. Według RGSWS …

NASZA NIEDZIELA

NIEZALEŻNA.PL  – 01.05.2017

Od ponad roku trwa debata publiczna na temat ograniczenia handlu w niedziele. Do Sejmu wpłynął przygotowany przez NSZZ „Solidarność” obywatelski projekt ustawy. Pod koniec marca tego roku rząd RP przedstawił swoje, mocno krytyczne, stanowisko do poszczególnych elementów tego projektu, rekomendując jednak wprowadzenie zakazu handlu w niedziele w zmienionej formie. Według RGSWS …

PATRIOTYZM GOSPODARCZY

GAZETA POLSKA TYGODNIK  – 19.04.2017

Jako Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa stawiamy na patriotyzm gospodarczy. Nie chcemy, aby był tylko sloganem. Poprzez współpracę m.in. z MEN pragniemy, aby stał się stałym elementem edukacji ekonomicznej i zaistniał w programach szkolnych jako podstawowy element świadomości młodego pokolenia. Zapraszamy na felieton p. Piotra Hofmana.

KAPITAŁ POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

MANAGER – kwiecień 2017

Piotr Hofman, prezes nowo powstałego stowarzyszenia Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa, o wsparciu, jakie jest potrzebne małym i średnim firmom.

BUDUJMY KAPITAŁ NARODOWY POLSKIMI FIRMAMI

GAZETA POLSKA TYGODNIK  – 12.04.2017

Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa (RGSWS) powstała w oparciu o zaangażowanie przedsiębiorców, skupionych wokół Mediów Strefy Wolnego Słowa oraz Klubów Gazety Polskiej. Założyciele to przedsiębiorcy, z wieloletnim doświadczeniem w różnych branżach. Inicjatywa skierowana jest do wszystkich prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności do firm rodzinnych, które są siłą polskiej gospodarki. Według raportu PARP z 2mln. zarejestrowanych w Polsce firm-96% reprezentuje sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

CZAS NA BUDOWĘ POLSKIEGO KAPITAŁU

GAZETA POLSKA CODZIENNIE – 25-26.02.2017

POWSTAŁA RADA GOSPODARCZA

GAZETA POLSKA CODZIENNIE – 17.03.2017