W MEDIACH

PROGRAM EKONOMIA RAPORT

PALS – POLISH AMERICAN LEADERSHIP SUMMIT

Piotr Hofman – Prezes RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 21.02.2018

PALS- to po angielsku kumple. Pod takim hasłem odbywała się w dniach 8-11 lutego konferencja i szczyt gospodarczy w Miami. To pierwsza edycja wydarzenia, które wg mnie już przeszło do historii. Przez dwa dni polscy i amerykańscy przedsiębiorcy, politycy, naukowcy i dziennikarze wymieniali się doświadczeniami i przedstawiali plany i strategie rozwoju oraz możliwości współpracy.

CZWARTA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA A INNOWACJA

Radosław Cieślak – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 14.02.2018

Konferencja Zmieniamy Polski Przemysł jak co roku dała szansę na dyskusję o jego kierunkach rozwoju. Panel dyskusyjny dotyczący przemysłu obronnego był miejscem rozważań na temat roli innowacji w Czwartej Rewolucji Przemysłowej. Innowacja to słowo „wytrych” ostatnich lat. Innowacyjna jest gospodarka i przedsiębiorstwo.

NADZIEJA DLA POLSKICH FIRM Z KAPITAŁEM POLSKIM

dr Jan Parczewski – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 07.02.2018

29 stycznia br. odbyła się w Sejmie konferencja „Związki gospodarcze o strukturze sieciowej i integracji produktowej działające na bazie wielostronnych umów wspólnie kontrolowanych”. Organizatorami byli Klub Kukiz’15 oraz Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych. W konferencji oprócz reprezentacji przedsiębiorców i ich związków brali udział posłowie i przedstawiciele rządu.

NIE STRZELAĆ DO PIANISTY

dr Jan Parczewski – Ekspert RGSWS

MIESIĘCZNIK „KURIER WNET” – Luty 2018 (nr 44)

Polityka gospodarcza rządu, oparta na Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju utożsamianej z osobą Mateusza Morawieckiego, generalnie cieszy się poparciem aktorów głównej sceny politycznej – od jej prawej strony począwszy, a skończywszy na lewej.

KAPITAŁ POLONII – WNIOSKI Z ANKIETY

Kamil Goral – Ekspert RGSWS

MIESIĘCZNIK „NOWE PAŃSTWO” – Luty 2018

Zainicjowana  pod Paryżem na Światowym Zjeździe Klubów Gazety akcja Kapitał Polonii, to przedsięwzięcie wielowymiarowe. W znacznej mierze ma ono charakter edukacyjno – informacyjny; pokazujemy Polakom żyjącym na obczyźnie jak teraz wygląda Polska, jak się rozwija i jakie daje możliwości również im. Nasi Rodacy świetnie sobie radzą żyjąc w innych państwach, nabrali tam szeregu doświadczeń, zdobyli unikalną wiedzę. Naszą rolą jest przekazanie im konkretnych informacji o polskiej gospodarce.

DEVELOPERZY INWESTUJĄ W MIESZKANIA DLA SENIORA

Piotr Hofman – Prezes RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 31.01.2018

Mieszkania dla Seniora. Jaki mamy w kraju zasób takich mieszkań? Jeszcze kilka lat temu raczej nie formułowano bezpośrednio takiej oferty dla starszych osób. Obecnie segment mieszkań segmentu tzw. senioralnego powoli staje się jednym z istotniejszych na polskim rynku mieszkaniowym.

CO Z REFORMĄ SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO?

Jerzy Martini – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 24.01.2018

Wprowadzana  obecnie reforma sądownictwa nie dotyczy bezpośrednio sądownictwa administracyjnego. Tymczasem nadzór sądowy nad działaniami organów administracji skarbowej wymaga  pilnych reform. Większość podatników oraz reprezentujących ich pełnomocników zgodnie wskazuje na dynamicznie narastający fiskalizm sądów. Obrazują to aktualne statystyki…

POTRZEBUJEMY EKSPANSJI POLSKICH FIRM

Kamil Goral – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 17.01.2018

Dane Narodowego Banku Polskiego dotyczące międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto naszego kraju nie napawają specjalnym entuzjazmem. W 2016 roku roku była ona ujemna (-1,129 bln zł.). Oznacza to, że Polska jest dłużnikiem netto zagranicy. Co więcej także w minionym roku sytuacja ta nie uległa poprawie. Po III kwartałach 2017 byliśmy na jeszcze większym minusie jeśli chodzi o ten wskaźnik. W relacji do PKB jest to – 61%. W 2016 roku wypadaliśmy słabo nawet jeśli chodzi o kraje naszego regionu…

INKUBATOR ŁAŃCUCHÓW POLSKIEJ WARTOŚCI DODANEJ

dr Jan Parczewski – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 10.01.2018

Z przeprowadzonej przez nas analizy projektu ustawy Ministerstwa Rozwoju z dn. 19.10.2017 o Fundacji Platforma Polskiego Przemysłu Przyszłości wynika, że koncentruje się on głównie na wspomaganiu konkurencyjności przedsiębiorców ● polskich, tj. zarejestrowanych na terenie Polski ● zajmujących się wytwarzaniem ● działających na rynku globalnym ● występujących jako pojedyncze firmy.

NASZE ZADANIA NA 2018 ROK

Piotr Hofman – Prezes RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 03.01.2018

Za nami trzy kwartały pracy w 2017 roku, od powstania Rady w marcu 2017, teraz czas na zaplanowanie pełnego roku naszej działalności. Rada stanowi już silne grono przedsiębiorców i ekspertów. Mamy szansę w Nowym Roku, jeszcze wyraźniej zaznaczyć swoją obecność w polskiej przestrzeni gospodarczej. Jesteśmy zdecydowani prowadzić rozpoczęte przez nas w ubiegłym roku programy.

KRZYWA UŚMIECHU

Piotr Hofman – Prezes RGSWS

MIESIĘCZNIK „NOWE PAŃSTWO” – Styczeń 2018

Czy w 2018 roku polskie MiŚP będą miały powód do uśmiechu? Czy na kącikach uśmiechniętych ust stanowiących wyznacznik wartości dodanej w gospodarce są nasze przedsiębiorstwa? Niestety nadal w bardzo małym obszarze. Zdecydowanie koniecznym jest takie przemodelowanie naszego działania, piszę to jako reprezentant krajowych MIŚP, abyśmy to my byli beneficjentem wypracowywanych w całym cyklu produkcji wysokich marż. W Gospodarce 4.0, musimy zapewnić sobie miejsce tam gdzie są prawdziwe zyski

DUMNI POLSCY PRZEDSIĘBIORCY

Piotr Hofman – Prezes RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 27.12.2017

RG SWS w 2017 roku angażowała się w budowanie i wspieranie programu i idei definiowanej jako Racjonalny Patriotyzm Gospodarczy. Chciałbym powiedzieć jakie to ważne, aby w tym działaniu zwrócić szczególną uwagę na aspekt postrzegania i pozycji polskiego przedsiębiorcy, tego MiŚ ale i mikro. My nie zbudowaliśmy i nie rozwijamy naszych firm w oparciu o oligarchiczne powiązania wynikające z transformacji gospodarczo-ustrojowej z początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Jesteśmy ciężko pracującymi pozytywistami.

TURYSTYKA TO GOSPODARKA

Marek Kordas – Członek Komisji Rewizyjnej RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 20.12.2017

W moim przekonaniu nie ma bardziej holistycznej dziedziny gospodarki niż turystyka. Najwyższy czas sobie z tego zdać sprawę i naprawić błąd strukturalny jakim jest łączenie turystyki ze sportem.

WYDARZENIA W KLUBACH „GP”

Ryszard Kapuściński – Prezes Klubów GP

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 13.12.2017

Podczas kolejnego spotkania w ramach projektu Kapitał Polonii przedstawiono przedsiębiorcom polonijnym cele i założenia programu oraz nowe informacje o sytuacji ekonomicznej w Polsce.

KONKURENCJA NA RÓWNYCH ZASADACH

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 13.12.2017

KAPITAŁ POLONII – NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA

Piotr Hofman – Prezes RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 13.12.2017

Polonia to miliony osób posiadających unikatowe doświadczenia, cenną wiedzę oraz kapitał, których tak bardzo potrzebuje Rzeczpospolita. Celem programu Rady Gospodarczej SWS realizowanego pod nazwą Kapitał Polonii jest zmierzenie się z tematem, jak zachęcać Polaków oraz osoby pochodzenia polskiego żyjących za granicą do inwestowania w Polsce lub innej formy aktywności gospodarczej, związanej z Ojczyzną. Temat ten ma doniosłe znaczenie zarówno ekonomiczne jak i społeczne.

O KAS Z PERSPEKTYWY PRZEDSIĘBIORCY

Jerzy Martini – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 06.12.2017

22 listopada w niniejszym periodyku ukazał się artykuł autorstwa ministra Mariana Banasia, szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Czytając tekst Pana Ministra, można odnieść wrażenie, że stworzenie KAS i jej obecny sposób funkcjonowania to pasmo samych sukcesów, a przedsiębiorcy mają coraz większe zaufanie do tej instytucji. Zanim jednak będziemy poważnie rozważać zmianę kalendarza (lata liczone od dnia powołania KAS), warto jednak spojrzeć na jej działania okiem nieco bardziej krytycznym.

JAK WYKORZYSTAĆ KAPITAŁ POLONII

„GAZETA POLSKA CODZIENNIE” – 06.12.2017

O kapitale Polonii i o Polsce jako miejscu do inwestycji dla Polaków i osób pochodzenia polskiego żyjących za granicą dyskutowano na konferencji zorganizowanej przez Radę Gospodarczą Strefy Wolnego Słowa – Polonia to blisko 20 mln osób mających wiele doświadczeń, cenną wiedzę i kapitał. Dlatego trzeba znaleźć sposoby, by ten potencjał w pełni wykorzystać – powiedział Piotr Hofman, prezes RGSWS. Rada jest pomysłodawcą projektu „Kapitał Polonii”, którego celem jest dotarcie do środowiska polonijnego i zachęcenie do inwestowania lub podejmowania innych form aktywności gospodarczej w Polsce.

NIE ZWALNIAMY TEMPA

Piotr Hofman – Prezes RGSWS

„GAZETA POLSKA CODZIENNIE” – 05.12.2017

Dzięki zaproszeniu i uprzejmości konsula generalnego RP w Hamburgu Piotra Golema, przy współpracy klubów „Gazety Polskiej” z Hamburga i Mariusza Bartkiewicza mogliśmy prezentować w rezydencji konsula nasz program. Pomimo hamburskiej deszczowej pogody i niedzielnego wieczoru frekwencja dopisała. Około 50 osób – przedsiębiorców, przedstawicieli wolnych zawodów i działaczy polonijnych z północnych Niemiec – uczestniczyło w spotkaniu. Podczas dwóch godzin zaprezentowaliśmy Radę Gospodarczą Strefy Wolnego Słowa – historię powstania, osiągnięcia oraz podejmowane inicjatywy.

KONGRES 590, CZYLI KILKA SŁÓW O RYNKU MIESZKANIOWYM

Piotr Hofman – Prezes RGSWS

MIESIĘCZNIK „NOWE PAŃSTWO” – Grudzień 2017

Podczas tegorocznego Kongresu 590 w Jasionce pod Rzeszowem, miałem przyjemność uczestniczyć w panelu pt.” „Mieszkania dla rozwoju. Jak realizacja rządowego programu mieszkaniowego może zwiększyć konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki”Podczas panelu przedstawiłem tezę i założenie, iż Rynek Mieszkaniowy – to strategiczny sektor gospodarki, tak jak: energetyka, transport, czy obronność. Dlatego musi być objęty specjalnym nadzorem i ochroną Państwa.

RG SWS: PROGRAM „KAPITAŁ POLONII”

Piotr Hofman – Prezes RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 29.11.2017

Końcówka roku to dla nas szereg wydarzeń i spotkań dotyczących podjętego przez Radę programu –„Kapitał Polonii”. Już w najbliższą niedzielę, 3-ego grudnia, odbędzie się spotkanie w Rezydencji Konsula RP w Hamburgu z Polonią żyjącą w Niemczech. To kolejne wydarzenie w ramach projektu Kapitał Polonii prowadzonego w Radzie Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa. Jego celem jest przedstawienie przez reprezentantów Rady celów i założeń programu przedsiębiorcom polonijnym.

PONAD SZEŚĆ MIESIĘCY DZIAŁALNOŚCI

Piotr Hofman – Prezes RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 22.11.2017

RGSWS od początku istnienia, wiosną br. postawiła na ścisłą współpracę z mediami Strefy Wolnego Słowa. Jesteśmy od tego czasu stale obecni z naszymi felietonami i programami. Dotychczas to 31 artykułów w Gazecie Polskiej i 6 artykułów w Nowym Państwie. Nasi członkowie, eksperci i goście, biorą udział w programie Ekonomia Raport w Telewizji Republika. Poprzez media nagłaśniamy bieżące tematy, którymi zajmuje się RGSWS oraz zapraszamy do szerszej dyskusji na tematy gospodarcze i społeczne.

BIZNES POTRZEBUJE KONSTYTUCJI

Kamil Goral – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 15.11.2017

Konstytucja, do czego nie trzeba nikogo przekonywać, to dokument fundamentalny. Zawarte są w nim wzorce, z którymi zgodne powinny być akty prawne niższej rangi. Z uwagą badają jej treść prawnicy, politolodzy i ustrojoznawcy. Od niedawna jednak konstytucja zaczęła być także przedmiotem zainteresowania przedsiębiorców. Chodzi jednak nie o dokument będący fundamentem ustroju państwa ale o konstytucję dla biznesu.

PIENIĄDZE LUBIĄ CISZĘ, NAWET W GORĄCEJ KATALONII

Piotr Hofman – Prezes RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 08.11.2017

Jak, po październikowym referendum, ogłosił rząd Katalonii – zakończyło się ono zwycięstwem zwolenników autonomii tego regionu Hiszpanii. Tymczasem w Barcelonie dalsze demonstracje, interwencje policji, medialny chaos i podzielone społeczeństwo. Minął tylko miesiąc, a rządu Katalonii już oficjalnie nie ma. Premier i ministrowie „schowali” się w Brukseli i jak widać boją się konsekwencji prawnych swoich działań.

CZY CZEKA NAS VAT-OWSKA REWOLUCJA?

Jerzy Martini – Ekspert RGSWS

MIESIĘCZNIK „NOWE PAŃSTWO”  –  Listopad 2017

Gdy wprowadzono podwyższaną stawkę VAT (z 22% do 23% i z 7% na 8%) w styczniu 2011 r., zakładano, że w 2014 roku stawki wrócą do poziomu wyjściowego. Jak wiemy tak się nie stało. Czy można więc spodziewać się w najbliższym czasie powrotu do niższych stawek, czy przez następne lata czeka nas cykl przedstawień ze strony Ministerstwa Finansów pod roboczym tytułem „Niestety nie tym razem, ale analizujemy sprawę i obniżymy, gdy tylko okoliczność na to pozwolą …”.

POSZUKIWANIE PATRIOTYZMU GOSPODARCZEGO

dr Jan Parczewski – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 31.10.2017

Puls Biznesu zorganizował w dn. 23-go października 2017 kolejną, ósmą już edycję debaty „Czas na Patriotyzm Gospodarczy”, tym razem pod hasłem Polska 4.0. W debacie tradycyjnie już wzięli udział przedstawiciele 1-szej ligi (a raczej ekstraklasy) ze świata polskiej polityki i gospodarki. Nie odnosząc się w tym miejscu do jakości wniknięcia w Polskę 4.0, w niniejszym materiale pochylam się głównie nad konstruującym lejtmotywem tychże debat, jakim jest patriotyzm gospodarczy – odnosząc się przy tej okazji do całości mainstreamowego przekazu, w którym prym wiedzie obecnie obóz „dobrej zmiany”.

KRAJOWY ZASÓB MIESZKANIOWY

Piotr Hofman – Prezes RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 25.10.2017

KZN, który został powołany ustawą z dnia 20 lipca br. reguluje zasady zarządzania gruntami będącymi w zasobach Skarbu Państwa, dla potrzeb realizacji budownictwa mieszkaniowego, w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego i Programu Mieszkanie Plus/Mieszkanie dla Rozwoju. Branża developerska widzi w ustawie o KZN szereg elementów, które wg mnie będą miały pozytywny wpływ na rozwój budownictwa mieszkaniowego w Polsce i pozwolą wprowadzić i zaktywizować nowych inwestorów, dotychczas niezainteresowanych inwestycjami w mieszkania na wynajem.

SZANSA DLA ŚRODOWISKA, SZANSA DLA POLSKI

Aleksander Traple

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 18.10.2017

Polski system zbiórki i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) stoi w przededniu bardzo poważnych wyzwań, polegających na radykalnym i skokowym zwiększeniu obowiązkowych poziomów zbierania zużytych urządzeń. Rodzi to szansę na radykalną poprawę stanu środowiska, eliminację szarej strefy i rozwój polskich firm działających na rynku zbiórki i przetwarzania elektroodpadów. Warunkiem jest kontynuacja zdecydowanych i odważnych działań ze strony Ministerstwa Środowiska.

KAPITAŁ POLONII

Piotr Hofman – Prezes RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 11.10.2017

W ostatni weekend września, w pod paryskiej miejscowości La Ferte- sous- Jouarre, podczas zjazdu Klubów Gazety Polskiej z Europy Zachodniej, Rada Gospodarcza prezentowała swój program „ Kapitał Polonii”. Tak jak zapowiedzieliśmy kilka tygodni temu, przygotowaliśmy i rozpoczęliśmy prezentację programu, który ma być przewodnikiem w kontaktach pomiędzy przedsiębiorcami polonijnymi i krajowymi. Podjęliśmy się zadania stworzenia poprzez Radę Gospodarczą platformy do wymiany doświadczeń i zbudowania pomostu dla przepływu i wymiany kapitałów.

 

ZACHOWAWCZY BUDŻET 2018

Jerzy Kenig – Członek Zarządu RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 04.10.2017

Kiedyś przestępcą podatkowym był ten, kto uchylał się przed płaceniem podatków. Teraz, prawdziwi przestępcy potrafią z podatków żyć i to na bardzo wysokiej stopie. Doszło do tego, iż ci, co uchylają się od płacenia podatków wykorzystując do tego istniejące prawo, to jedynie, tak niedawno groźna, „szara strefa”. A dzisiejszy przestępca to nie groźnie wyglądający zbir, lecz raczej wypielęgnowany i dobrze ubrany prawnik, korzystający ze zbirów tylko w charakterze tzw. „słupów”.

RACJONALNE WSPOMAGANIE ZMIAN W PRZEMYŚLE

dr Jan Parczewski – Ekspert RGSWS

MIESIĘCZNIK „NOWE PAŃSTWO” – Październik 2017

Przedstawimy kilka uwag, ważnych dla przedsiębiorców, czujących potrzebę rozwojowej zmiany i pragnących w tym zbożnym dziele uzyskać dofinansowanie od państwa, istotnych także dla ich partnerów, pomocnych w takiej zmianie. Uwagi te są ważne także w skali makroekonomicznej, gdyż określony model wspomagania zmian w firmach przekłada się na łączny, systemowy efekt dla gospodarki jako całości.

RACJONALNY PATRIOTYZM GOSPODARCZY

dr Jan Parczewski – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 27.09.2017

Patriotyzm może być rozumiany: emocjonalnie (jako miłość i gotowość poświęceń do kraju – ojczyzny), czy też racjonalnie (jako tworzenie, rozwijanie, akceptacja i preferowanie /pod akronimem TRAP/ warunków i rozwiązań racjonalnie korzystnych dla kraju ojczystego, a co za tym idzie bezpośrednio bądź pośrednio dla jego obywateli tj. narodu, zgodnie z jego definicją w Konstytucji RP).

FORUM EKONOMICZNE KRYNICA 2017

Piotr Hofman – Prezes RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 20.09.2017

Tegoroczne, XXVII Forum Ekonomiczne w Krynicy, to po raz kolejny miejsce do ciekawych i inspirujących spotkań pomiędzy biznesem, politykami, mediami i naukowcami. Dla nas jako Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa, jednym z najważniejszych wydarzeń tegorocznego Forum była deklaracja Premiera R.P. – Premier Beata Szydło zaprosiła przedstawicieli małych i średnich firm do współpracy w Forum Przedsiębiorców przy Premierze R.P.

NIEROZWIĄZANY PROBLEM

Dariusz Bojsza

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 13.09.2017

Istniejący od 2003 r. ustawowy obowiązek odgazowania składowisk oraz Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii OZE, która weszła w życie w 2005 r. doprowadziły do powstania zaledwie 12 % instalacji biogazu składowiskowego.

Za mało i dlaczego kolejne nie powstają ?

ŚMIERDZĄCY PROBLEM

Dariusz Bojsza

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 06.09.2017

Tak, to prawda. Mamy śmierdzący problem na składowiskach odpadów komunalnych. W czasach PRL-u pożary czy śmierdzące i szkodliwe wyziewy z wysypisk śmieci nie zajmowały władz. Nikt się nie przejmował konsekwencjami środowiskowymi i społecznymi zgodnie z zasadą, jak jest wysypisko śmieci, to musi śmierdzieć. Lokalna społeczność nie miała tu nic do gadania i nie mogła liczyć na pomoc. Czy coś się zmieniło od tego czasu ?

ZWIĘKSZENIE WPŁYWÓW Z VAT – SUKCES CZY PORAŻKA?

Jerzy Martini – Ekspert RGSWS

MIESIĘCZNIK „NOWE PAŃSTWO” – Wrzesień 2017

Jak to często ostatnio często bywa to samo zdarzenie bywa oceniane diametralnie odmiennie w zależności od tego w jakim tytule prasowym jest opisywane. W prasie prawicowej wzrost ściągalności VAT jest oceniany jako ogromny sukces rządu wynikający z uszczelnienia systemu VAT. W prasie lewicowo – liberalnej wzrost wpływów z VAT oceniany był początkowo jako efekt sztuczek księgowych, później, gdy tendencja wzrostowa okazała się utrzymywać – jako efekt wstrzymywania zwrotów podatnikom. Wreszcie ostatnio wzrost wpływów z VAT miałby być efektem po prostu dobrej koniunktury gospodarczej. Trudno powiedzieć, że prawda leży pośrodku. Aczkolwiek niektóre tezy wyrażane w mediach nieprzyjaznych rządowi są częściowo uzasadnione.

KONSTYTUCJA DLA BRANŻY BUDOWLANEJ

Piotr Hofman – Prezes RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 30.08.2017

Na przestrzeni ostatnich lat prawo dotyczące szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego było wielokrotnie nowelizowane, a przepisy uregulowane nie tylko w ustawie prawo budowlane, ale w wielu innych aktach, często wykazują liczne kolizje tak merytoryczne jak interpretacyjne. Nadmierne skomplikowanie przepisów, przekłada się oczywiście na  długotrwałość procedur i ponoszone koszty. Poza tym, obowiązujące regulacje nie są dostosowane do innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które coraz częściej pojawiają się w branży budowlanej. Uczestnicy procesów inwestycyjnych poszukują dzisiaj możliwości taniego, dobrego jakościowo i sprawnego modelu działania. Takie cele przyświecają też autorom i realizatorom Programu Mieszkanie Plus.

POLSKA GOSPODARKA NARODOWA, CZYLI WSKAŹNIKI OKIEM DZIECKA

Piotr Hofman – Prezes RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 23.08.2017

Zamiast wstępu, cytat z jednego z naszych ulubionych portali: Wyniki [przyrost PKB] jednoznacznie wskazują, że Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się [gospodarczo] krajów w Europie.
Warto pochylić się w tym miejscu nad pojęciem „gospodarka krajowa”. W istocie pod pojęciem tym kryją się (co najmniej) dwie, rozbieżne definicje, będące wyznacznikami dwóch odrębnych paradygmatów gospodarczych.

SPLIT PAYMENT W POLSCE

Jerzy Kenig – Członek Zarządu RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 16.08.2017

1. sierpnia 2017 roku Ministerstwo Finansów, przez swojego dyrektora, Wojciecha Śliża, poinformowało Polską Agencję Prasową, o nowej odsłonie zmian w podatku VAT. Zmiany mają zacząć obowiązywać od najbliższego prima aprilis, czyli od 1. kwietnia 2018.

KAPITAŁ POLONII

Piotr Hofman – Prezes RGSWS, Kamil Goral – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 09.08.2017

Liczba Polaków lub osób pochodzenia polskiego żyjących za granicą wynosi około 20 mln. To więcej niż liczy ludność niejednego państwa. Wielu z naszych rodaków utrzymuje lub chce utrzymywać ściślejsze kontakty z ojczyzną. To gigantyczny potencjał, z którego skorzystać może także polska gospodarka.

CZWARTA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA

dr Jan Parczewski – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 02.08.2017

Klaus Schwab, jeden z uznanych autorytetów w obszarze 4. rewolucji przemysłowej, pisze, wskazując m.in. na znaczenie aspektów pozatechnicznych rewolucji: „Z ogromu wyzwań, z jakimi musi się dziś zmierzyć świat, bodaj najbardziej przytłaczające jest to, jak przeprowadzić czwartą rewolucję przemysłową. (…) Nowe technologie i rozwiązania łączą świat fizyczny, cyfrowy i biologiczny w sposób, który całkowicie przeobrazi ludzkość. Do jakiego stopnia będzie to transformacja pozytywna, zależeć będzie od tego, jak będziemy sobie radzić z niebezpieczeństwami i możliwościami, które podczas tej przemiany napotkamy”.

DEFINICJE W GOSPODARCE – cz. II

Piotr Hofman – Prezes RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 26.07.2017

Podejmując się zadania, wyznaczonego przez Radę Gospodarczą, zainicjowanego felietonem w „GP” z dnia 7.06. br pt. „Definicje w gospodarce”, chciałbym kontynuować ten temat. Zważywszy istniejące, znane definicje na bazie ustawodawstwa polskiego z uwzględnieniem norm UE, właściwe dla ujęcia terytorialnego gospodarki (por. Produkt Krajowy Brutto), proponujemy w kontekście własnościowym (por. Produkt Narodowy Brutto) definicje uzupełniające, niełamiące znaczeń formalnie obowiązujących.

DWIE STRONY EURO

Kamil Goral – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 19.07.2017

Przed kilkoma tygodniami media w Polsce obiegła informacja, że Komisja Europejska planuje wprowadzenie euro we wszystkich państwach Unii do 2025 roku. Było to o tyle zastanawiające, że KE nie ma żadnych uprawnień aby zmusić któreś z państw członkowskich będących poza strefą  do przyjęcia wspólnej waluty. Niemniej nawet sama sugestia na ten temat wzbudziła niepokój. Polska formalnie zobowiązała się do wprowadzenia euro w Traktacie Akcesyjnym. Dokument ten nie zawiera jednak konkretnej daty rezygnacji ze złotego. Co więcej, żeby wprowadzić unijny pieniądz w naszym kraju konieczna jest także zmiana konstytucji.

TA REGULACJA NAS ZASKOCZY

Marcin Piskorski

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 12.07.2017

25 czerwca weszła w życie nowelizacja Prawa farmaceutycznego, wprowadzająca w życie zasadę apteki dla aptekarza. Ponieważ wprowadzona została szybką ścieżką poselską, nowelizacji nie poprzedziła ocena skutków regulacji – standardowy dokument, przygotowywany w przypadku projektów rządowych, który pozwala ocenić długofalowe efekty wprowadzonych zmian. Z tego powodu skutki regulacji zaczną nam się dopiero ujawniać i mogą być dla wielu, także zwolenników projektu, sporym zaskoczeniem.

CO DALEJ Z EMERYTURAMI?

Kamil Goral – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 05.07.2017

Proponowane przez ministerstwo rozwoju zmiany systemu emerytalnego mają kilka aspektów. Pierwszy dotyczy wpływu jakie propozycje resortu wicepremiera Morawieckiego będą miały na sytuację przyszłych emerytów. Drugi ma związek z obciążeniami dla przedsiębiorstw. Trzeci zaś odnosi się do relacji: reforma emerytalna – polski rynek kapitałowy. Szczegółowy opis naszego Eksperta.

APARTHOTEL – INWESTYCJA i WŁASNE WAKACYJNE MIEJSCE

Piotr Hofman – Prezes RGSWS

MIESIĘCZNIK „NOWE PAŃSTWO” – LIPIEC 2017

Często chcielibyśmy móc zatrzymać się u siebie i nie być uzależnionym od dostępności miejsc hotelowych czy stawać przed koniecznością zapłaty wygórowanych cen w szczycie sezonu. Od dobrych kilku lat dynamicznie rozwija się w Polsce rynek aparthoteli i condohoteli. Czym się różnią te dwa pojęcia i jak zrozumieć taki model inwestycji z opcją wypoczynku w swoim apartamencie hotelowym?

BYLIŚMY NA ZJEŹDZIE KLUBÓW GP

Piotr Hofman – Prezes RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 28.06.2017

Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa, miała swój panel na tegorocznym Zjeździe Klubów Gazety Polskiej w Spale. To już XII Zjazd Klubów, a pierwszy, w którym uczestniczyliśmy jako nowa organizacja gospodarcza. Podczas naszego panelu, zaprezentowaliśmy dotychczasowe działania podjęte przez Radę, jej aktywność w mediach i życiu publicznym.

MIESZKANIA O 30 PROCENT TAŃSZE?

Piotr Hofman – Prezes RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 21.06.2017

Czy i kiedy będzie to możliwe aby ceny mieszkań tak radykalnie nam się obniżyły? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie należy spojrzeć na krajowy rynek mieszkaniowy z perspektywy ostatnich kwartałów.

XII ZJAZD KLUBÓW GP – SPAŁA 2017

Ryszard Kapuściński – Prezes Klubów GP

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 14.06.2017

Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa weźmie czynny udział w najbliższym zjeździe klubów Gazety Polskiej w Spale.

RYZYKOWNE PODATKI

Jerzy Martini – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 14.06.2017

W ostatnich latach możemy zaobserwować wręcz rewolucyjne zmiany dla przedsiębiorców związane z podatkami. Niestety większość tych zmian zwiększyła ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców. Dobrze działający system podatkowy wymaga od organów państwa utrzymywania zróżnicowanych mechanizmów zniechęcających do popełniania nadużyć podatkowych i zachęcających do bycia „dobrym podatnikiem”.

DEFINICJE W GOSPODARCE

Piotr Hofman – Prezes RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 07.06.2017

Jedna z zasad racjonalnej dyskusji brzmi, iż „strona nie może używać sformułowań, które nie są dostatecznie zrozumiałe lub są dwuznaczne” (patrz np. Van Eemeren, Grootendorst & Snoeck Henkemans, 2002, s. 182-183). Problem nie jest błahy, efekty używania w przestrzeni publicznej sformułowań niejednoznacznych bywają dramatyczne.

SUKCESJA W FIRMACH RODZINNYCH

Piotr Hofman – Prezes RGSWS

MIESIĘCZNIK „NOWE PAŃSTWO” – czerwiec 2017

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa na całym świecie to prawie w 90% firmy rodzinne. To właśnie w nich, bardzo istotnymi elementami dalszego działania i rozwoju, jest mądrze i efektywnie przeprowadzona sukcesja. Sukcesja zarówno w obszarach zarządzania jak i w strukturze właścicielskiej. W Polsce, po 25 latach wolnego rynku, wiele firm doszło do tej fazy rozwoju, iż niezbędne są …

REIT-Y W POLSCE

Piotr Hofman – Prezes RGSWS

GAZETA POLSKA TYGODNIK  – 31.05.2017

Real Estate Investment Trust (REIT) to znany w światowych gospodarkach model wspólnego inwestowania na rynku nieruchomości na wynajem. Ustawa regulująca ten system inwestowania jest już w końcowej fazie procesu legislacyjnego. Warto zatem bliżej przyjrzeć się rozwojowi sytuacji.

NOWY ZUS DLA MAŁYCH FIRM

Jerzy Kenig – Członek Zarządu RGSWS

GAZETA POLSKA TYGODNIK  – 24.05.2017

Ministerstwo Rozwoju zamieściło na swoich stronach internetowych prezentację pokazującą projekt zmniejszenia składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorstw. Mimo, iż minął miesiąc nie doczekaliśmy się jeszcze konkretów w formie ustawy. Spróbuję opisać to, co jest dostępne oraz co z tego wynika.

RADA GOSPODARCZA – BIEŻĄCE DZIAŁANIA

Piotr Hofman – Prezes RGSWS

GAZETA POLSKA TYGODNIK  – 17.05.2017

Ostatnie dwa miesiące w Radzie Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa, to szereg wydarzeń i decyzji organizacyjnych oraz zatwierdzonych planów na najbliższe tygodnie. Chciałbym w skrócie przybliżyć Państwu nad czym pracujemy i jaki jest nasz status organizacyjny.

POLSKA – UKRAINA

Piotr Hofman – Prezes RGSWS

GAZETA POLSKA TYGODNIK  – 10.05.2017

W ostatnich latach obserwujemy, jak w UE koncepcja wspólnoty wypierana jest przez interesy poszczególnych państw narodowych. Tylko te silniejsze ekonomicznie i politycznie, posiadające duże populacje rozwijających się społeczeństw, są w stanie dominować w światowej gospodarce. W XXI wieku walka o dominację nie następuje już w obszarze ziemi czy bogactw naturalnych, ale prowadzona jest o kapitał ludzki. Niestety od dekady Polska tą walkę przegrywa.

BUDOWNICTWO JAKO KOŁO ZAMACHOWE GOSPODARKI

Piotr Hofman – Prezes RGSWS

NOWE PAŃSTWO – Maj 2017

Tytuł to nie slogan, ale fakt i potwierdza to historia rozwoju wielkich gospodarek światowych. Obecnie prawie 10 proc. PKB jest wytwarzane przez branżę budowlaną. Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa (RGSWS) deklaruje wsparcie dla takich działań, które napędzają to „koło”, tym razem na rzecz polskich firm. Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju diagnozuje „pułapkę braku równowagi”.

NASZA NIEDZIELA – GP

Piotr Hofman – Prezes RGSWS

GAZETA POLSKA TYGODNIK  – 04.05.2017

Od ponad roku trwa debata publiczna na temat ograniczenia handlu w niedzielę. Do Sejmu  wpłynął przygotowany przez NSZZ Solidarność obywatelski projekt ustawy. Pod koniec marca br. rząd RP przedstawił swoje, mocno krytyczne, stanowisko do poszczególnych elementów tego projektu, rekomendując, jednak wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę w zmienionej formie. Według RGSWS …

NASZA NIEDZIELA

Piotr Hofman – Prezes RGSWS

NIEZALEŻNA.PL  – 01.05.2017

Od ponad roku trwa debata publiczna na temat ograniczenia handlu w niedziele. Do Sejmu wpłynął przygotowany przez NSZZ „Solidarność” obywatelski projekt ustawy. Pod koniec marca tego roku rząd RP przedstawił swoje, mocno krytyczne, stanowisko do poszczególnych elementów tego projektu, rekomendując jednak wprowadzenie zakazu handlu w niedziele w zmienionej formie. Według RGSWS …

PATRIOTYZM GOSPODARCZY

Piotr Hofman – Prezes RGSWS

GAZETA POLSKA TYGODNIK  – 19.04.2017

Jako Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa stawiamy na patriotyzm gospodarczy. Nie chcemy, aby był tylko sloganem. Poprzez współpracę m.in. z MEN pragniemy, aby stał się stałym elementem edukacji ekonomicznej i zaistniał w programach szkolnych jako podstawowy element świadomości młodego pokolenia. Zapraszamy na felieton p. Piotra Hofmana.

KAPITAŁ POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

MANAGER – kwiecień 2017

Piotr Hofman, prezes nowo powstałego stowarzyszenia Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa, o wsparciu, jakie jest potrzebne małym i średnim firmom.

BUDUJMY KAPITAŁ NARODOWY POLSKIMI FIRMAMI

Piotr Hofman – Prezes RGSWS

GAZETA POLSKA TYGODNIK  – 12.04.2017

Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa (RGSWS) powstała w oparciu o zaangażowanie przedsiębiorców, skupionych wokół Mediów Strefy Wolnego Słowa oraz Klubów Gazety Polskiej. Założyciele to przedsiębiorcy, z wieloletnim doświadczeniem w różnych branżach. Inicjatywa skierowana jest do wszystkich prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności do firm rodzinnych, które są siłą polskiej gospodarki. Według raportu PARP z 2mln. zarejestrowanych w Polsce firm-96% reprezentuje sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

CZAS NA BUDOWĘ POLSKIEGO KAPITAŁU

GAZETA POLSKA CODZIENNIE – 25-26.02.2017

POWSTAŁA RADA GOSPODARCZA

GAZETA POLSKA CODZIENNIE – 17.03.2017