Rada Gospodarcza Strefu Wolnego Slowa

Misja i cele

Rozwój siły i znaczenia narodowego kapitału polskiego, tworzonego i akumulującego się w narodowych przedsiębiorstwach polskich, działających i rozwijających się na rynku krajowym i globalnym.

W statutowych założeniach naszej organizacji znajdują się postulaty zarówno długofalowe, na wdrożenie których potrzeba dużo czasu i wiele nakładów oraz działań, jak i postulaty krótkofalowe, które już wkrótce przynieść mogą oczekiwane zmiany.

Nasze Cele

 • Wspieranie rozwoju polskiego kapitału narodowej przedsiębiorczości w kraju i za granicą
 • Wspieranie rozwoju narodowej gospodarki polskiej
 • Wzmocnienie pozycji narodowych polskich firm na rynku krajowym i globalnym
 • Wsparcie dla racjonalnej koopetycji narodowych przedsiębiorców polskich z podmiotami trzecimi
 • Wspieranie narodowego patriotyzmu gospodarczego
 • Upowszechnianie etyki chrześcijańskiej w życiu gospodarczym
 • Ograniczenie biurokracji w życiu gospodarczym
 • Uproszczenie przepisów podatkowych
 • Zmiany w polskim prawie gospodarczym korzystne dla narodowych przedsiębiorców polskich
 • Uzyskiwanie dostępu do informacji publicznej o narodowym kapitale polskim
 • Wspieranie rozwoju niezależnych mediów konserwatywnych

NASZE CELE REALIZOWAĆ BĘDZIEMY POPRZEZ:

 • Prowadzenie działalności gospodarczej, w szczególności poprzez nabywanie akcji i udziałów spółek lub uczestniczenie w inny sposób w finansowaniu przedsięwzięć zgodnie z celami statutowymi
 • Działanie na rzecz promocji postulatów Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu
 • Konsultacje i spotkania z przedstawicielami najważniejszych partii politycznych w Polsce
 • Reprezentowanie członków Stowarzyszenia poprzez udział w komisjach i zespołach parlamentarnych i pozaparlamentarnych zajmujących się sprawami należącymi do przedmiotu działalności Stowarzyszenia
 • Reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego
 • Organizowanie spotkań i konferencji poświęconych aktualnym problemom związanych z przedmiotem działalności Stowarzyszenia
 • Wspieranie inicjatyw samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego w obszarach zainteresowań Stowarzyszenia
 • Akcje promocyjne na rzecz narodowych firm i produktów polskich
 • Wspieranie rozwoju niezależnych mediów konserwatywnych, które będą gwarantem przejrzystości działań administracji publicznej
 • Akcje promocyjne na rzecz narodowych firm i produktów polskich
 • Inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa gospodarczego

Zostań członkiem naszej rady!

Dołącz do nas

Uwaga, ta strona używa COOKIES.

Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Zamknij