Rada Gospodarcza Strefu Wolnego Slowa

Eksperci

Radosław Cieślak

Ekspert Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa w zakresie zagadnień związanych z rozwojem przemysłu, Dyrektor ds. Rozwiązań dla Przemysłu na rynku Polskim w firmie Autodesk Inc. Wspiera przedsiębiorstwa w procesach zmiany i integracji procesów wewnętrznych firmy z procesami konstrukcyjnymi i technologicznymi. Zajmuje się zagadnieniami wdrożeń nowoczesnych systemów informatycznych.

Czytaj więcej

Ma tytuł doktora nauk technicznych uzyskany na Politechnice Wrocławskiej w zakresie Robotyki. Studiował na wydziale MEiL Politechniki Warszawskiej i na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

W latach 90 uczestniczył w projekcie rozwoju logistyki w Polsce. W ramach projektu odbywał starze na uniwersytetach Chalmers w Szwecji, Delft w Holandii i Karls Ruhe w Niemczech. Brał udział w wielu projektach badawczo rozwojowych w zakresie robotyki i konstrukcji i eksploatacji maszyn. Pracował dla międzynarodowych korporacji takich jak PTC, Faro czy Man and Machine. Jest autorem wielu publikacji z zakresu mechaniki i budowy maszyn, robotyki, logistyki i zarządzania Cyklem Życia Produktu.Z ramienia Autodesk zajmował się wprowadzaniem wiedzy o nowoczesnych technikach zarządzania projektami technologicznymi na uczelniach technicznych w regionie EMEA Emerging Countries (Polska,CHS, CIS, Bliski Wschód i Afryka).

Jerzy Martini

Specjalizuje się w zagadnieniach podatku od towarów i usług VAT. Do lipca 2012 był partnerem odpowiedzialnym za praktykę podatków pośrednich w warszawskim biurze Baker & McKenzie, wcześniej pracował w zespole VAT PwC. W rankingach organizowanych przez Rzeczpospolitą oraz Dziennik Gazetę Prawną był wielokrotnie wskazywany jako najlepszy lub jeden z najlepszych doradców podatkowych w kategoriach „VAT” oraz „Postępowania sądowe” (wskazany został również jako lider w zakresie VAT(...)

Czytaj więcej

w pięciu ostatnich edycjach rankingu Rzeczpospolitej). Jest też laureatem wyróżnienia Złoty Paragraf w kategorii najlepszy doradca podatkowy. Wymieniany jako czołowy polski ekspert przez Chambers and Partners (Band I) oraz jako Lider w kategorii Tax Controversy International Tax Review. Z sukcesem reprezentował klientów w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w Luxemburgu (TS) m.in. w pierwszej polskiej sprawie przed TS (C-313/05 Brzeziński), w sprawie dotyczącej prawa do odliczenia VAT przy nabyciu samochodów z tzw. kratką (C-414/07 Magoora) a także w sprawie C-395/09 Oasis East. Doradzał na rzecz podatnika w sprawie C-318/11 Daimler AG dotyczącej kwestii stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie reprezentuje podatników w postępowaniu przed Trybunałem w sprawie C-605/15 Aviva oraz C-665/16 Gmina Wrocław. Uczestniczył w pracach legislacyjnych dotyczących podatku VAT w Ministerstwie Finansów (m.in. jako członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów ) i komisjach parlamentarnych. Jest autorem licznych publikacji w czasopismach specjalistycznych, prasie biznesowej oraz książkowych (m.in. jest redaktorem i współautorem „Komentarza do Dyrektywy VAT 2006/112” wyd. Unimex, oraz „Komentarza do orzecznictwa ETS dotyczącego podatku VAT”, wyd. C.H.Beck a także współautorem „Komentarza do ustawy o VAT”, wyd. C.H.Beck).

Od maja 2017 członek Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa.

Jan Parczewski

Absolwent Wydziału Mechaniki, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej Z wyróżnieniem obronił pracę doktorską, dotyczącą komputerowych metod inżynierskich. W latach 1978-2010 pracował jako adiunkt. Autor szeregu prac z dziedziny mechaniki teoretycznej oraz stosowanej. Założyciel i wieloletni prezes zarządu (1990-2013) firmy AutoR Komputerowe Systemy Inżynierskie (obecnie AutoR KSI), (...)

Czytaj więcej

Członek – założyciel ogólnopolskich organizacji inżynierskich: Stowarzyszenia Użytkowników Systemów Inżynierskich SUSI (1995), Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich ProCAx (2000). Pomysłodawca i organizator cyklów konferencji i spotkań inżynierskich CAxman – Computer Aided Managing, Planning, Design, Manufacturing (1998-2005) – współpraca nauki z przemysłem, „Wdrożenia IT/CAx w Praktyce” (2002-2003) – najlepsze wdrożenia komputerowych systemów inżynierskich, „Know-how dla Przemysłu” (2003–2012) – wykorzystanie systemów projektowania inżynierskiego, „Najlepsi Twórcy, Najlepsze Produkty” (2007) warsztaty dla studentów, rozwijające umiejętności inżynierskie w zakresie tworzenia know-how i innowacyjnego projektowania, współautor 3-ch książek o z obszaru komputerowego wspomagania projektowania (CAD), autor publikacji, dotyczących zarządzania cyklem życia produktu w aspektach produktywnościowym i kosztowym a także innowacyjności w przemyśle, obejmujących krytykę modelu przetargów publicznych opartych na kryterium ceny.

Stały doradca Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT) VI kad. Sejmu RP. W 2011-2015 wiceprezes zarządu spółki Innovation Experts. W 2015 założyciel grupy eksperckiej Partnerzy Zmiany w Przemyśle, nakierowanej na wspomaganie zmian w firmach w kierunku poprawy ich wartości oraz na monitorowanie działań państwa pod kątem korzyści dla polskich przedsiębiorców. Od października 2016 do maja 2017 członek Zespołu do spraw Transformacji Przemysłowej, Grupa Robocza ds. Cyfrowego Wspomagania Przemysłu przy Ministerstwie Rozwoju. Od 2017 ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz ekspert Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa.