Rada Gospodarcza Strefu Wolnego Slowa

Hubert Maciąg
Członek Założyciel

Hubert Maciąg

Ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie na kierunku prawo.

Odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu i Rzeszowie. W latach 2006 – 2009 aplikant sądowy. Odbywał również aplikację adwokacką. Złożył egzamin sędziowski. W roku 2010 uzyskał wpis na listę adwokatów.

Obecnie prowadzi kancelarię adwokacką w Warszawie.