Rada Gospodarcza Strefu Wolnego Slowa

Grzegorz Tomaszewski
Członek Komisji Rewizyjnej

Grzegorz Tomaszewski
  • Przewodniczący Rady Nadzorczej Srebrna Sp. z o. o.
  • Członek Rady Nadzorczej TV Republika
  • Prezes Zarządu Forum SA wydawcy Gazety Polskiej Codziennie
  • Członek Zarządu Słowa Niezależnego wydawcy miesięcznika Nowe Państwo i portalu niezależna.pl
  • Członek Zarządu Stream1
  • Członek Rady Fundacji Niezależnych Mediów