Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa | ul. Filtrowa 63 lok. 43 | 02-056 Warszawa

Rada Gospodarcza

Strefy Wolnego Słowa

ul. Filtrowa 63 lok. 43

02-056 Warszawa

e-mail: kontakt@radagospodarcza-sws.pl

e-mail:

kontakt@radagospodarcza-sws.pl

KRS: 0000671000 | NIP: 7010680738

Nr konta: 35 1020 1013 0000 0202 0358 6328

KRS: 0000671000 | NIP: 7010680738

Nr konta:

35 1020 1013 0000 0202 0358 6328