EKSPERCI

KAMIL GORAL

Absolwent Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW (kierunek teologia) oraz politologii na UW. Ukończył także stacjonarne studia doktoranckie z ekonomii na SGH. Był mi.in. stypendystą Rektora SGH oraz realizatorem projektu współfinansowanego przez Fundację im. Lesława Pagi. Zajął także 2 miejsce w konkursie „Etyka w finansach” organizowanym przez Związek Banków Polskich. Autor artykułów naukowych o tematyce ekonomiczno-finanowej (tym dotyczących etyki finansowej), uczestnik licznych konferencji naukowych. Na wydziale teologicznym UKSW prowadzi zajęcia z przedmiotów ekonomicznych dla studentów dziennikarstwa. Obecnie współpracuje z Instytutem Zmian gdzie pełni funkcję głównego ekonomisty.

Od maja 2017 ekspert Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa.

JERZY MARTINI

Specjalizuje się w zagadnieniach podatku od towarów i usług VAT. Do lipca 2012 był partnerem odpowiedzialnym za praktykę podatków pośrednich w warszawskim biurze Baker & McKenzie, wcześniej pracował w zespole VAT PwC. W rankingach organizowanych przez Rzeczpospolitą oraz Dziennik Gazetę Prawną był wielokrotnie wskazywany jako najlepszy lub jeden z najlepszych doradców podatkowych w kategoriach „VAT” oraz „Postępowania sądowe” (wskazany został również jako lider w zakresie VAT w pięciu ostatnich edycjach rankingu Rzeczpospolitej). Jest też laureatem wyróżnienia Złoty Paragraf w kategorii najlepszy doradca podatkowy. Wymieniany jako czołowy polski ekspert przez Chambers and Partners (Band I) oraz jako Lider w kategorii Tax Controversy International Tax Review. Z sukcesem reprezentował klientów w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w Luxemburgu (TS) m.in. w pierwszej polskiej sprawie przed TS (C-313/05 Brzeziński), w sprawie dotyczącej prawa do odliczenia VAT przy nabyciu samochodów z tzw. kratką (C-414/07 Magoora) a także w sprawie C-395/09 Oasis East. Doradzał na rzecz podatnika w sprawie C-318/11 Daimler AG dotyczącej kwestii stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie reprezentuje podatników w postępowaniu przed Trybunałem w sprawie C-605/15 Aviva oraz C-665/16 Gmina Wrocław. Uczestniczył w pracach legislacyjnych dotyczących podatku VAT w Ministerstwie Finansów (m.in. jako członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów ) i komisjach parlamentarnych. Jest autorem licznych publikacji w czasopismach specjalistycznych, prasie biznesowej oraz książkowych (m.in. jest redaktorem i współautorem „Komentarza do Dyrektywy VAT 2006/112” wyd. Unimex, oraz „Komentarza do orzecznictwa ETS dotyczącego podatku VAT”, wyd. C.H.Beck a także współautorem „Komentarza do ustawy o VAT”, wyd. C.H.Beck).

Od maja 2017 członek Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa.

JAN PARCZEWSKI

Absolwent Wydziału Mechaniki, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, specjalność budowa samolotów Z wyróżnieniem obronił pracę doktorską z komputerowej analizy konstrukcji. Pracował jako adiunkt na Politechnice Radomskiej w latach 1978-2010. Założyciel i wieloletni prezes zarządu (1990-2013) firmy AutoR Komputerowe Systemy Inżynierskie (obecnie AutoR KSI), Członek – założyciel ogólnopolskich organizacji inżynierskich: Stowarzyszenia Użytkowników Systemów Inżynierskich SUSI (1995), Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich ProCAx (2000). Pomysłodawca i organizator cyklów konferencji i spotkań inżynierskich CAxman – Computer Aided Managing, Planning, Design, Manufacturing (1998-2005)  – współpraca nauki z przemysłem, „Wdrożenia IT/CAx w Praktyce” (2002-2003) – najlepsze wdrożenia komputerowych systemów inżynierskich, „Know-how dla Przemysłu” (2003–2012) – wykorzystanie systemów projektowania inżynierskiego, „Najlepsi Twórcy, Najlepsze Produkty” (2007) warsztaty dla studentów, rozwijające umiejętności inżynierskie w zakresie tworzenia know-how i innowacyjnego projektowania, współautor 3-ch książek o z obszaru komputerowego wspomagania projektowania (CAD), autor publikacji, dotyczących zarządzania cyklem życia produktu w aspektach produktywnościowym i kosztowym a także innowacyjności w przemyśle, obejmujących krytykę modelu przetargów publicznych opartych na kryterium ceny.

Stały doradca Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT) VI kad. Sejmu RP. W 2011 pomysłodawca i założyciel firmy Innovation Experts, w zarządzie której działał do 2015. Od 2015 właściciel firmy Partnerzy Zmiany w Przemyśle Jan Parczewski, nakierowanej na wspomaganie zmian w firmach w kierunku poprawy ich wartości oraz na monitorowanie działań państwa pod kątem korzyści dla polskich przedsiębiorców.  Od października 2016 członek Zespołu do spraw Transformacji Przemysłowej, Grupa Robocza ds. Cyfrowego Wspomagania Przemysłu przy Ministerstwie Rozwoju. W maju 2017 zaakceptowano jego kandydaturę jako eksperta Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Od maja 2017 ekspert Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa.

PARTNERZY ZMIANY W PRZEMYŚLE

Zespół wspomaga zmiany w firmach w kierunku poprawy ich wartości. Monitoruje działania państwa ze szczególnym uwzględnieniem korzyści dla narodowych przedsiębiorców polskich. Podejście do wspomagania zmian w kierunku budowy polskiego kapitału narodowego z szczególną dbałością o przyszłość MSP w realiach czwartej rewolucji przemysłowej. Modele innowacyjności. Łańcuch wartości dodanej oraz współpraca w obrębie łańcuchów globalnych. Wspomaganie budowy wartości dodanej w całości łańcucha, z uwzględnieniem modelu Przemysł 4.0 oraz Gospodarka 4.0. Tworzenie wartości dodanej dla odbiorcy i dostawcy. Zarządzanie produktem i jego cyklem życia w perspektywie czwartej rewolucji przemysłowej. Kryterium kosztu cyklu życia produktu w wyborze rozwiązań inwestycyjnych.

STOWARZYSZENIE RYNKU KAPITAŁOWEGO UNFE

Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego UNFE działa od 2002 r. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, działającą w całości społecznie, dzięki aktywności swoich członków. Stowarzyszenie na swojej stronie internetowej www.srkunfe.pl publikuje Biuletyn Miesięczny Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFE, na łamach którego można znaleźć informacje o działalności Stowarzyszenia oraz o najważniejszych wydarzeniach dotyczących rynku funduszy emerytalnych w Polsce, rynku kapitałowego itp. Stowarzyszenie zabiera także głos w sprawach istotnych dla ochrony interesu członków OFE i rozwoju oszczędności emerytalnych w Polsce.
Stowarzyszenie jako organizacja społeczna działa na rzecz interesów konsumentów jakimi są m.in. członkowie OFE. W tym celu korzystało też z możliwości przystępowania do postępowań administracyjnych dotyczących interesu członków OFE lub rynku kapitałowego na prawach strony lub do wnioskowania o wszczęcie takich postępowań.
Stowarzyszenie uczestniczy także w pracach programowych i eksperckich zgodnych z celami Stowarzyszenia. Od czerwca 2017 roku Stowarzyszenie wykorzystuje swoje doświadczenie eksperckie do współpracy z Radą Gospodarczą Strefy Wolnego Słowa przy projektach mających na celu poprawienie rozwiązań regulujących funkcjonowanie rynku w Polsce.