EKSPERCI

TOMASZ CHODNIKIEWICZ

1980 – 1985 praca i studia uzupełniające Hochschule fuer Wirtschaft w Bremen, Uniwersitaet Bremen , Bayerische Uniwersitaet w Wuerzburgu
1984 -1997 współpraca z międzynarodowym ruchem mistyki chrześcijańskiej.
1983 – 1989 współzałożyciel i pracownik Spółdzielni SPUW „Świetlik-Gdańsk”
stwarzanie możliwości ekonomicznej egzystencji dla osób represjonowanych środowisk opozycyjnych. Pomoc rodzinom aresztowanych i represjonowanych. Tworzenie firm dla ludzi i organizacji opozycyjnych.
1988-1989 Prezes opozycyjnej Spółdzielni Atlas w Dzierżoniowie Śląskim
1990- 1998 działalność gospodarcza Składy Celne TC , Zarządzanie i nadzór produkcji odzieży kolekcji damskiej dla firm niemieckich- reeksport. Produkcja i sprzedaż kolekcji własnych na kraj.
2000- 2012 budownictwo „ Grupa Nord ” Sp. z o. o.
2001 – 2010 Współtwórca i członek Zarządu Programu Usportowienia Dzieci poprzez piłkę koszykową powiatu Gdańskiego – UKS Bryza Kolbudy: 8 szkół gminnych, 10 roczników, 11 trenerów i 800 dzieci.

Od 2013 Prezes Zarządu „Spółdzielnia Świetlik Reaktywacja”
Spółdzielnia realizuje wiele projektów ekonomii społecznej w celu odbudowy spółdzielczości jako alternatywy dla gospodarki korporacyjnej – globalnej . Odbudowy podmiotowości człowieka w życiu społecznym w tym gospodarczym na bazie nauki społecznej Jezusa z Nazaretu.

RADOSŁAW CIEŚLAK

Ekspert Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa w zakresie zagadnień związanych z rozwojem przemysłu, Dyrektor ds. Rozwiązań dla Przemysłu na rynku Polskim w firmie Autodesk Inc. Wspiera przedsiębiorstwa w procesach zmiany i integracji procesów wewnętrznych firmy z procesami konstrukcyjnymi i technologicznymi. Zajmuje się zagadnieniami wdrożeń nowoczesnych systemów informatycznych.

Ma tytuł doktora nauk technicznych uzyskany na Politechnice Wrocławskiej w zakresie Robotyki. Studiował na wydziale MEiL Politechniki Warszawskiej i na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

W latach 90 uczestniczył w projekcie rozwoju logistyki w Polsce. W ramach projektu odbywał starze na uniwersytetach Chalmers w Szwecji, Delft w Holandii i Karls Ruhe w Niemczech. Brał udział w wielu projektach badawczo rozwojowych w zakresie robotyki i konstrukcji i eksploatacji maszyn. Pracował dla międzynarodowych korporacji takich jak PTC, Faro czy Man and Machine. Jest autorem wielu publikacji z zakresu mechaniki i budowy maszyn, robotyki, logistyki i zarządzania Cyklem Życia Produktu.Z ramienia Autodesk zajmował się wprowadzaniem wiedzy o nowoczesnych technikach zarządzania projektami technologicznymi na uczelniach technicznych w regionie EMEA Emerging Countries (Polska,CHS, CIS, Bliski Wschód i Afryka)

JERZY MARTINI

Specjalizuje się w zagadnieniach podatku od towarów i usług VAT. Do lipca 2012 był partnerem odpowiedzialnym za praktykę podatków pośrednich w warszawskim biurze Baker & McKenzie, wcześniej pracował w zespole VAT PwC. W rankingach organizowanych przez Rzeczpospolitą oraz Dziennik Gazetę Prawną był wielokrotnie wskazywany jako najlepszy lub jeden z najlepszych doradców podatkowych w kategoriach „VAT” oraz „Postępowania sądowe” (wskazany został również jako lider w zakresie VAT w pięciu ostatnich edycjach rankingu Rzeczpospolitej). Jest też laureatem wyróżnienia Złoty Paragraf w kategorii najlepszy doradca podatkowy. Wymieniany jako czołowy polski ekspert przez Chambers and Partners (Band I) oraz jako Lider w kategorii Tax Controversy International Tax Review. Z sukcesem reprezentował klientów w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w Luxemburgu (TS) m.in. w pierwszej polskiej sprawie przed TS (C-313/05 Brzeziński), w sprawie dotyczącej prawa do odliczenia VAT przy nabyciu samochodów z tzw. kratką (C-414/07 Magoora) a także w sprawie C-395/09 Oasis East. Doradzał na rzecz podatnika w sprawie C-318/11 Daimler AG dotyczącej kwestii stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie reprezentuje podatników w postępowaniu przed Trybunałem w sprawie C-605/15 Aviva oraz C-665/16 Gmina Wrocław. Uczestniczył w pracach legislacyjnych dotyczących podatku VAT w Ministerstwie Finansów (m.in. jako członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów ) i komisjach parlamentarnych. Jest autorem licznych publikacji w czasopismach specjalistycznych, prasie biznesowej oraz książkowych (m.in. jest redaktorem i współautorem „Komentarza do Dyrektywy VAT 2006/112” wyd. Unimex, oraz „Komentarza do orzecznictwa ETS dotyczącego podatku VAT”, wyd. C.H.Beck a także współautorem „Komentarza do ustawy o VAT”, wyd. C.H.Beck).

Od maja 2017 członek Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa.

JAN PARCZEWSKI

Absolwent Wydziału Mechaniki, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej Z wyróżnieniem obronił pracę doktorską, dotyczącą komputerowych metod inżynierskich. W latach 1978-2010 pracował jako adiunkt. Autor szeregu prac z dziedziny mechaniki teoretycznej oraz stosowanej. Założyciel i wieloletni prezes zarządu (1990-2013) firmy AutoR Komputerowe Systemy Inżynierskie (obecnie AutoR KSI), Członek – założyciel ogólnopolskich organizacji inżynierskich: Stowarzyszenia Użytkowników Systemów Inżynierskich SUSI (1995), Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich ProCAx (2000). Pomysłodawca i organizator cyklów konferencji i spotkań inżynierskich CAxman – Computer Aided Managing, Planning, Design, Manufacturing (1998-2005) – współpraca nauki z przemysłem, „Wdrożenia IT/CAx w Praktyce” (2002-2003) – najlepsze wdrożenia komputerowych systemów inżynierskich, „Know-how dla Przemysłu” (2003–2012) – wykorzystanie systemów projektowania inżynierskiego, „Najlepsi Twórcy, Najlepsze Produkty” (2007) warsztaty dla studentów, rozwijające umiejętności inżynierskie w zakresie tworzenia know-how i innowacyjnego projektowania, współautor 3-ch książek o z obszaru komputerowego wspomagania projektowania (CAD), autor publikacji, dotyczących zarządzania cyklem życia produktu w aspektach produktywnościowym i kosztowym a także innowacyjności w przemyśle, obejmujących krytykę modelu przetargów publicznych opartych na kryterium ceny.

Stały doradca Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT) VI kad. Sejmu RP. W 2011-2015 wiceprezes zarządu spółki Innovation Experts. W 2015 założyciel grupy eksperckiej Partnerzy Zmiany w Przemyśle, nakierowanej na wspomaganie zmian w firmach w kierunku poprawy ich wartości oraz na monitorowanie działań państwa pod kątem korzyści dla polskich przedsiębiorców. Od października 2016 do maja 2017 członek Zespołu do spraw Transformacji Przemysłowej, Grupa Robocza ds. Cyfrowego Wspomagania Przemysłu przy Ministerstwie Rozwoju. Od 2017 ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz ekspert Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa.

STANISŁAW SUŁECKI

Rocznik 1960 , magister ekonomii , absolwent SGPiS w Warszawie.

Od 1990 do 1998 współwłaściciel i prezes zarządu firmy Medical S.A. specjalizującej się w sprzedaży sprzętu medycznego do dializoterapii i krwiodawstwa. Od 1996 założyciel, właściciel i prezes firm należących do grupy Pupil FOODS Sp. z o.o. specjalizującej się w produkcji i sprzedaży karm dla zwierząt towarzyszących. Obecnie grupa posiada 4 zakłady produkcyjne, własny ośrodek badawczy (Instytut Żywienia Zwierząt), zatrudnia ponad 200 pracowników, a obroty wynoszą około 130 mln PLN.

Członek zarządu Polskiej Izby Przedsiębiorców z siedzibą w Poznaniu oraz członek Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa.

PARTNERZY ZMIANY W PRZEMYŚLE

Zespół wspomaga zmiany w firmach w kierunku poprawy ich wartości. Monitoruje działania państwa ze szczególnym uwzględnieniem korzyści dla narodowych przedsiębiorców polskich. Podejście do wspomagania zmian w kierunku budowy polskiego kapitału narodowego z szczególną dbałością o przyszłość MSP w realiach czwartej rewolucji przemysłowej. Modele innowacyjności. Łańcuch wartości dodanej oraz współpraca w obrębie łańcuchów globalnych. Wspomaganie budowy wartości dodanej w całości łańcucha, z uwzględnieniem modelu Przemysł 4.0 oraz Gospodarka 4.0. Tworzenie wartości dodanej dla odbiorcy i dostawcy. Zarządzanie produktem i jego cyklem życia w perspektywie czwartej rewolucji przemysłowej. Kryterium kosztu cyklu życia produktu w wyborze rozwiązań inwestycyjnych.

STOWARZYSZENIE RYNKU KAPITAŁOWEGO UNFE

Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego UNFE działa od 2002 r. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, działającą w całości społecznie, dzięki aktywności swoich członków. Stowarzyszenie na swojej stronie internetowej www.srkunfe.pl publikuje Biuletyn Miesięczny Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFE, na łamach którego można znaleźć informacje o działalności Stowarzyszenia oraz o najważniejszych wydarzeniach dotyczących rynku funduszy emerytalnych w Polsce, rynku kapitałowego itp. Stowarzyszenie zabiera także głos w sprawach istotnych dla ochrony interesu członków OFE i rozwoju oszczędności emerytalnych w Polsce.
Stowarzyszenie jako organizacja społeczna działa na rzecz interesów konsumentów jakimi są m.in. członkowie OFE. W tym celu korzystało też z możliwości przystępowania do postępowań administracyjnych dotyczących interesu członków OFE lub rynku kapitałowego na prawach strony lub do wnioskowania o wszczęcie takich postępowań.
Stowarzyszenie uczestniczy także w pracach programowych i eksperckich zgodnych z celami Stowarzyszenia. Od czerwca 2017 roku Stowarzyszenie wykorzystuje swoje doświadczenie eksperckie do współpracy z Radą Gospodarczą Strefy Wolnego Słowa przy projektach mających na celu poprawienie rozwiązań regulujących funkcjonowanie rynku w Polsce.