BIEŻĄCE DZIAŁANIA

Spotkanie z przedsiębiorcami polonijnymi w Hamburgu – program „Kapitał Polonii”

 

Opinia Rady do projektu ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości przesłana do Ministerstwa Rozwoju w dniu 7 listopada 2017 r

 

Wspieramy Inicjatywę dla Środowiska Energii i Elektromobilności prosząc w liście do Pani Premier Szydło o podjęcie działań naprawczych dla sektora biogazu składowiskowego OZE

Odpowiedź Ministerstwa Energii

Komentarz p. Dariusza Bojszy

USTAWA „O SIECI SZPITALI” ORAZ „APTEKA DLA APTEKARZA” OKIEM RADY

„APTEKA DLA APTEKARZA” – KOMENTARZ CZŁONKA KOMISJI REWIZYJNEJ NASZEJ RADY p. Jana Zająca (Prezesa ZIKO Apteka Sp. z o.o.)