BIEŻĄCE DZIAŁANIA

Akces Rady do Forum Przedsiębiorców przy Premierze RP

 

Wspieramy Inicjatywę dla Środowiska Energii i Elektromobilności prosząc w liście do Pani Premier Szydło o podjęcie działań naprawczych dla sektora biogazu składowiskowego OZE

Odpowiedź Ministerstwa Energii

Komentarz p. Dariusza Bojszy

USTAWA „O SIECI SZPITALI” ORAZ „APTEKA DLA APTEKARZA” OKIEM RADY

„APTEKA DLA APTEKARZA” – KOMENTARZ CZŁONKA KOMISJI REWIZYJNEJ NASZEJ RADY p. Jana Zająca (Prezesa ZIKO Apteka Sp. z o.o.)