Potrzebujemy ekspansji polskich firm

POTRZEBUJEMY EKSPANSJI POLSKICH FIRM GAZETA POLSKA TYGODNIK – 17.01.2018 Dane Narodowego Banku Polskiego dotyczące międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto naszego kraju nie napawają specjalnym entuzjazmem. W 2016 roku roku była ona ujemna (-1,129 bln zł.)....

Inkubator łańcuchów polskiej wartości dodanej

INKUBATOR ŁAŃCUCHÓW POLSKIEJ WARTOŚCI DODANEJ GAZETA POLSKA TYGODNIK – 10.01.2018 Z przeprowadzonej przez nas analizy projektu ustawy Ministerstwa Rozwoju z dn. 19.10.2017 o Fundacji Platforma Polskiego Przemysłu Przyszłości wynika, że koncentruje się on głównie...

Nasze zadania na 2018 rok

NASZE ZADANIA NA 2018 ROK GAZETA POLSKA TYGODNIK – 03.01.2018 Za nami trzy kwartały pracy w 2017 roku, od powstania Rady w marcu 2017, teraz czas na zaplanowanie pełnego roku naszej działalności. Rada stanowi już silne grono przedsiębiorców i ekspertów. Mamy...

Krzywa Uśmiechu

KRZYWA UŚMIECHU MIESIĘCZNIK „NOWE PAŃSTWO” – STYCZEŃ 2018 Czy w 2018 roku polskie MiŚP będą miały powód do uśmiechu? Czy na kącikach uśmiechniętych ust stanowiących wyznacznik wartości dodanej w gospodarce są nasze przedsiębiorstwa? Niestety nadal w...

Dumni polscy przedsiębiorcy

DUMNI POLSCY PRZEDSIĘBIORCY GAZETA POLSKA TYGODNIK – 27.12.2017 RG SWS w 2017 roku angażowała się w budowanie i wspieranie programu i idei definiowanej jako Racjonalny Patriotyzm Gospodarczy. Chciałbym powiedzieć jakie to ważne, aby w tym działaniu zwrócić...

Turystyka to gospodarka

TURYSTYKA TO GOSPODARKA GAZETA POLSKA TYGODNIK – 20.12.2017 W moim przekonaniu nie ma bardziej holistycznej dziedziny gospodarki niż turystyka. Najwyższy czas sobie z tego zdać sprawę i naprawić błąd strukturalny jakim jest łączenie turystyki ze sportem. Oto...