Rada Gospodarcza Strefu Wolnego Slowa

Aktualności

Stanowisko Zarządu Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa

29 marca 2020

Stanowisko Zarządu Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa

Stanowisko Zarządu Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa w związku z pakietem rozwiązań antykryzysowych.

Warszawa 29.03.2020 r.

 

Stanowisko Zarządu Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa

Sejm przyjął pakiet rozwiązań antykryzysowych. Dokument ten ewoluował i w wersji przyjętej przez sejm w dniu 28.03, zawiera szereg dobrych i potrzebnych rozwiązań.

Warto docenić wsparcie państwa dla przedsiębiorców chcących zachować miejsca pracy. Otrzymają oni dopłaty w wysokości do 40 procent przeciętnego wynagrodzenia. Wiele firm skorzysta ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS. Chodzi tu o samozatrudnionych z przychodem nieprzekraczającym 300 procent przeciętnego wynagrodzenia oraz o podmioty zatrudniające do 9 pracowników. To cenne wsparcie osłonowe na tak niepewne czasy.

Pod obecnymi rządami wyraźnie zmalał dług publiczny. Obecnie wynosi on wyraźnie poniżej 50 procent w relacji do PKB. Agencja Fitch utrzymała wysoki inwestycyjny rating naszego kraju pomimo wartego ponad 200 mld pakietu antykryzysowego. Mamy wart kilkaset miliardów złotych zapas potencjalnych wydatków, które Polska może ponieść, nie przekraczając konstytucyjnego progu PKB. To swoista kamizelka ratunkowa, która chroni nas przed załamaniem. Nasz kraj stać na zdecydowaną reakcję fiskalną w obliczu kryzysu. Ewentualne zwiększenie zadłużenia powinno odbywać się poprzez sprzedaż obligacji w walucie krajowej adresowanych do rezydentów czy polskich obywateli i instytucji finansowych. Dzięki temu zostanie zachowana korzystna struktura naszego zadłużenia.

W związku z przyjętym pakietem antykryzysowym warto zaproponować kilka uzupełnień. Chodzi o rozwiązania podatkowe wspierające płynność przedsiębiorstw oraz uruchamiające pomoc możliwie najszybciej. Proponujemy zatem, aby weryfikacja czy dany podmiot ma prawo do wsparcia, odbywała się poprzez oświadczenia. Te składane byłyby pod rygorem odpowiedzialności ponoszonej przez każdego przedsiębiorcę i weryfikowane w późniejszym okresie. Teraz liczy się czas. Jeśli ktoś poda nieprawdę, będzie musiał w przyszłości zwrócić nienależne świadczenia. Nie traćmy tak cennych dni na sprawdzanie licznych zaświadczeń. Oprzyjmy udzielanie pomocy na oświadczeniach, tak aby mogła być ona uruchamiana jak najszybciej.

Proponujemy także wprowadzenie 14-dniowego terminu na zwrot nadpłaconego podatku VAT. Postulujemy o natychmiastowe zawieszenie stosowania mechanizmu podzielonej płatności, przynajmniej do końca 2020 roku. Byłby to szybki zastrzyk gotówki dla przedsiębiorców. Dodatkowo należy także zawiesić, do końca 2020 roku, obowiązki płatnicze firm dotyczące podatku od nieruchomości i opłat za użytkowanie wieczyste, a samorządom przyznać stosowane rekompensaty z budżetu centralnego. Powstałe w ten sposób zaległości państwo mogłoby odzyskiwać bezpośrednio od firm w ratach rozłożonych na kolejne 5 lat. To bardzo proste i łatwe do szybkiego wprowadzenia narzędzia radyklanie poprawiające płynność finansową naszych przedsiębiorstw i chroniące przed daleko posuniętymi zatorami płatniczymi, które w średniej i dłuższej perspektywie zablokują całkowicie obrót gospodarczy.

Postulujemy także, aby w okresie późniejszym wprowadzić do podatków dochodowych znaną z VAT metodę kasową dla tzw. małych podatników.

Liczymy, że propozycje te spotkają się z zainteresowaniem i poparciem. Wierzymy bowiem, że polski rząd podejmie dalsze, stosowne działania, aby skutecznie ratować polska gospodarkę i uchronić nas wszystkich przed kryzysem na niespodziewaną dotychczas skalę. Na szczęście mamy narzędzia, których racjonalne i precyzyjne użycie może zminimalizować i ograniczyć w czasie skutki ogarniającej światową i polską gospodarkę paniki i widma głębokiej recesji.

Z wyrazami szacunku

 

Piotr Hofman

Prezes Zarządu Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa

Marek Kordas

Członek Zarządu Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa

Uwaga, ta strona używa COOKIES.

Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Zamknij