Rada Gospodarcza Strefu Wolnego Slowa

Aktualności

Artur Soboń - Wiceminister Inwestycji i Rozwoju nagrodzony przez RGSWS podczas Gali 6-lecia TV Republika

10 maja 2019

Artur Soboń - Wiceminister Inwestycji i Rozwoju nagrodzony przez RGSWS podczas Gali 6-lecia TV Republika

Przy okazji gali związanej z szóstą rocznicą powstania Telewizji Republika została wręczona nagroda Rady Goposdarczej Strefy Wolnego Słowa.

Jej laureatoem został wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Laudację wygłosił prezes stowarzyszenia Piotr Hofman. W swoim wystąpieniu podkreślił zasługi laureata dla rozwoju polskiego mieszkalnictwa oraz te jakie położył w przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Prezes Rady zacytował takze słowa Artura Sobonia prezentujące jego wsparcie dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Z laureatem rozmawiał Krzysztof Budka, redaktor Stream1.

Materiał z wywiadem: