GDZIE JEST NOWELA USTAWY OZE?

MIESIĘCZNIK „NOWE PAŃSTWO” – MAJ 2018

Mało kto, zdaje sobie sprawę, jak ogromny wpływ na czystość powietrza ma Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii OZE. Brak nowelizacji tej ustawy niesie groźne konsekwencje środowiskowe pogarszając istotnie jakość powietrza. Najlepiej ilustruje to sektor OZE biogazu składowiskowego. Jest on odpowiedzialny za energetyczną utylizację biogazu składowiskowego, który powstaje na składowiskach odpadów komunalnych. Głównym składnikiem tego biogazu jest metan. Składowiska odpadów komunalnych w Polsce emitują do atmosfery ogromne ilości niezagospodarowanego biogazu składowiskowego tj. ok. 350 tys. ton/rok czystego metanu, zatruwając naturalne środowisko. Najskuteczniejszym i sprawdzonym w świecie rozwiązaniem tego problemu są instalacje energetycznej utylizacji biogazu składowiskowego. Instalacje te zaliczane są do odnawialnych źródeł energii OZE i stąd uzyskują pomoc publiczną ale de facto są to ogniwa bezpieczeństwa ekologicznego. Niestety w Polsce efektywność energetycznej utylizacji tego biogazu wynosi od wielu lat zaledwie 6 % !!! co obrazuje poniższy wykres sporządzony w oparciu o dane z Ministerstwa Środowiska.
Tymczasem w wielu miejscach Polski społeczności lokalne dotknięte szkodliwymi wyziewami ze składowisk protestują i walczą o prawo do godnego życia w czystym klimacie i zdrowym środowisku. To śmierdzący i nierozwiązany problem pomimo ustawowego obowiązku odgazowania składowisk odpadów.

Ten stan rzeczy jest efektem ciągle funkcjonującego, niewystarczającego i niestabilnego systemu wsparcia finansowego dla źródeł OZE opracowanego kiedyś przez Ministerstwo Gospodarki, a naprawianego obecnie przez Ministerstwo Energii. Dodatkowo instalacje te nie są w żaden sposób wspierane, jako źródła ograniczające emisję w ramach bezpieczeństwa ekologicznego za które odpowiada Ministerstwo Środowiska. Inwestorzy wyspecjalizowani w energetycznym zagospodarowaniu biogazu składowiskowego opuścili rynek. Z tych samych powodów banki nie chcą w żaden sposób finansować instalacji biogazu składowiskowego. Ograniczenie emisji metanu z tego biogazu nabiera szczególnego znaczenia w świetle planowanego przez Unię wprowadzenia metanu do systemu handlu emisjami ETS oraz wzrostu opłat za emisję gazów cieplarnianych do 30 EUR/tona CO2.
Lekiem na całe zło powinna być opracowana przez Ministerstwo Energii nowelizacja Ustawy OZE, która wprowadza nowe mechanizmy wsparcia finansowego, stabilne i zabezpieczające rozwój i utrzymanie przedmiotowych instalacji. Niestety nowelizacji Ustawy OZE ciągle nie ma.
Pan Mateusz Morawiecki, Premier RP podczas Exposé w Sejmie wypowiedział znamienne słowa:
„Czyste powietrze to wyzwanie cywilizacyjne, miara tego, czy Polska jest naprawdę dojrzałym krajem. Powietrze, woda, ziemia przecież nie należą tylko do nas. Należą do przyszłych pokoleń i to, w jakim stanie zostawimy je naszym wnukom, wystawi nam świadectwo”
Nowela ustawy dla OZE przynosi to, na co sektor biogazu składowiskowego czekał. Zresztą wszystkie rodziny technologii OZE czekają z ogromną niecierpliwością na tę ustawę, włącznie z wiatrem, który jest największym jej beneficjentem. Jednak aktualnie największym problemem jest brak noweli. Pomoc publiczna dla instalacji biogazu składowiskowego zdefiniowana w noweli Ustawy OZE, to pomoc dla samorządów miast i gmin w misji ochrony środowiska i likwidacja konfliktów społecznych. Pozostaje zapytać, GDZIE JEST NOWELIZACJA USTAWY OZE ?