FINANSOWANIE – PALIWO DLA BIZNESU

GAZETA POLSKA TYGODNIK – 18.04.2018

Rozwój naszej gospodarki uzależniony jest w znacznej mierze od tego czy polskie firmy z polskim kapitałem będą miały dostęp do finansowania swojego rozwoju. Finansowanie jest bowiem dla przedsiębiorstwa jak paliwo. Samochód może być w świetnym stanie technicznym jednak nie ruszy kiedy bak jest pusty. Podobnie jest w biznesie, plany mogą być bardzo dobre, perspektywy ciekawe, a jednak wszystko stanie w miejscu. Powodem jest właśnie brak pieniędzy. W pewnym momencie rozwijania działalności gospodarczej przychodzi bowiem moment kiedy chciałoby się osiągnąć więcej, np. wybudować nową fabrykę, kupić kolejną nieruchomość czy dokonać przejęcia atrakcyjnej firmy. I tutaj pojawia się szklany sufit, który niezwykle ciężko jest przebić szczególnie małym i średnim firmom. Tym sufitem są środki finansowe, gdyż przeprowadzenie przełomowych inwestycji wymaga często ogromnych nakładów kapitału. Mówimy tu o sumach idących w dziesiątki milionów złotych. Brak ruchu w odpowiednim momencie może zablokować rozwój firmy na lata, okazje mają bowiem to do siebie, że szybko znikają nam z oczu a pamiętamy np. z futbolu, że konkurencja nie śpi i nasza niewykorzystana szansa błyskawicznie daje jej przewagę. Nie zawsze można bowiem znaleźć własne środki na przełomowe ruchy w biznesie, znaczna część polskich przedsiębiorstw stawia na taki właśnie sposób finansowania inwestycji. Wydają na nie pieniądze, które same zarobiły. W Europie, w tym także w Polsce głównym zewnętrznym źródłem finansowania firm są kredyty bankowe. Zarówno kredyty jednak jak i własne środki to dosyć konserwatywne sposoby na finansowanie inwestycji. W wypadku samofinansowania konieczny jest stosowny poziom zysku umożliwiający realizację bardziej ambitnych planów ekspansji firmy, jeśli wysokość uzyskanego dochodu nie wystarczy biznes może napotkać poważną barierę rozwojową. W przypadku kredytów bankowych należy pamiętać, że banki to instytucje bardzo mocno regulowane a w związku z tym zachowawcze jeśli chodzi o udzielanie finansowania, chyba każdy kto ubiegał się o jego udzielenie wie jak skomplikowana i dokładna to procedura. To zatem również może okazać się trudna do przeskoczenia przeszkoda dla MŚP. Niektórzy twierdzą, że przewaga amerykańskiej gospodarki nad europejską polega na tym, że przedsiębiorstwa w Stanach Zjednoczonych mają łatwiejszy dostęp do finansowania poprzez rynek kapitałowy. W tym przypadku ryzyko rozkłada się na wiele podmiotów zaangażowanych w daną inwestycję. Emitując akcje lub obligacje przedsiębiorstwo dociera do wielu inwestorów, z których każdy bierze na siebie tylko część tego ryzyka. Stąd szansa na uzyskanie potrzebnego kapitału może być znacznie większa niż poprzez inne źródła, np. banki. Sytuację w UE ma uprościć Unia Rynków Kapitałowych, wprowadzająca znaczne ułatwienia formalne w pozyskiwaniu środków właśnie poprzez rynek kapitałowy. Niezwykle ważną rolę powinny odgrywać także fundusze Private Equity, są one skłonne do podjęcia większego ryzyka a oprócz wsparcia kapitałowego służą także pomocą od strony managementu. W Polsce ich potencjał w dalszym ciągu nie jest dostatecznie wykorzystywany, relacja wartości inwestycji tych funduszy do PKB jest u nas znacznie niższa niż w większości państw zachodniej Europy. Wszystko to zaś służyć powinno rozwojowi polskiego biznesu, im mniej barier w dostępnie do finansowania dla wartościowych przedsięwzięć tym lepiej.