ZA NAMI PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŚCI

GAZETA POLSKA TYGODNIK – 11.04.2018

RG-SWS, skończyła pierwszy rok swojej działalności. W dniu 23.03, odbyło się Walne Zebranie Członków, które zatwierdziło roczne sprawozdania. Do Zarządu powołany został Pan Kamil Goral, dotychczasowy ekspert Rady. Po roku działalności, możemy z dumą i odpowiedzialnością stwierdzić, że jako stowarzyszenie zakończyliśmy okres startupowy. Używając świadomie tego biznesowego określenia, chciałbym pokazać, że Rada Gospodarcza, rozwija się właśnie w taki sposób jak zdrowe przedsiębiorstwo. W lutym br. otworzyliśmy nasz pierwszy zagraniczny oddział w Wilnie. To wielki sukces, ale i wyzwanie aby realizować nasze cele gospodarcze w nowym środowisku. Jestem przekonany, że taka aktywność spowoduje rozszerzanie się naszych działań na kolejne kraje. Jesteśmy stowarzyszeniem zrzeszającym aktywnych i odnoszących sukcesy przedstawicieli MiŚP. Mamy już dzisiaj kilkudziesięciu członków, ponadto kilka instytucji i firm jako członków wspierających. Zarząd przyjął strategię działania na kolejny rok, która pokazuje ciągłość i rozwój naszych inicjatyw i programów rozpoczętych w 2017r., ale również otwiera nowe obszary aktywności. Strategia działań Rady na 2018r. to: Kontynuacja programu „Kapitał Polonii”. Dalsze zaangażowanie w program „Inkubator polskiego łańcucha wartości dodanej w gospodarce”. Działania w tematyce: Przemysł 4.0, definicje w gospodarce i racjonalny patriotyzm gospodarczy. Zorganizowanie debat tematycznych, np. Program Mieszkanie + i jego wpływ dla MiŚP. Internetowa Szkoła Biznesu RGSWS to szkolenia dla członków oraz sympatyków. Tematyka szkoleń będzie się wpisywać w obszary związane z naszymi programami. Kolejne konferencje, seminaria z udziałem członków i ekspertów Rady, potwierdzające naszą działalność oraz obecność w dyskursie publicznym. Udział przedstawicieli Rady w posiedzeniach komisji oraz zespołów parlamentarnych. Te cele i zadania strategiczne są bardzo aktywnie realizowane. Odnosząc się do nich po krótce, warto zwrócić uwagę na duży sukces naszego programu „Kapitał Polonii”. W ostatnich miesiącach miały miejsce spotkania z przedsiębiorcami w Hamburgu, Wilnie, Madrycie i Brukseli. Kolejne są planowane we Francji i USA. Wraz z Ambasadą RP w Madrycie, włączamy się w organizację „Dni Polskich w Andorze”. Powstają już pierwsze efekty naszych działań, nawiązane relacje gospodarcze pomiędzy firmami, owocują wspólnymi przedsięwzięciami i inwestycjami, a o to głównie chodzi w programie. W maju będziemy współorganizatorami konferencji w Katowicach „Firmy z kapitałem polskim na rynku budowlanym”. To z kolei element naszego programu, jakim jest „Inkubator polskiego łańcucha wartości dodanej w gospodarce”. We współpracy z Panem prof. Zbigniewem Krysiakiem i kierowanym przez niego Instytutem Myśli Schumana, Rada, uczestniczyć będzie w maju w II-gim Europejskim Festiwalu Schumana. Nasza współpraca z Zespołem Parlamentarnym na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, kierowanym przez Pana Posła Adama Abramowicza, spowodowała, iż na majowym posiedzeniu Zespołu Parlamentarnego, zaprezentujemy nasze stanowisko w zakresie wpływu aktualnej ustawy o zamówieniach publicznych na MiŚP. Na ostatnich spotkaniach Rady, gościliśmy między innymi, Pana Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, Pana Ministra Artura Sobonia, Pana Piotra Woźnego-pełnomocnika rządu ds. programu „Czyste Powietrze”. Z przedstawicielami rządu omawialiśmy tematy, które dotyczą naszych członków i całego sektora MiŚP. Takie spotkania to wyjątkowa okazja, umożliwiająca otwartą rozmowę przedsiębiorców z Rządem. W ramach Rady ze względu na jej rozwój powołujemy branżowe grupy robocze. Taką obecnie najaktywniejszą grupą jest sektor OZE oraz budownictwa. Nasi członkowie wspólnie z zarządem opracowują strategię działań w mediach i w kontaktach bezpośrednich z przedstawicielami Rządu. Działania te mają wyjaśniać problemy poszczególnych branż i inicjować szerszą dyskusję publiczną aby poprawić efektywność działania polskich przedsiębiorców. Jesteśmy aktywni, działamy skutecznie i po roku działalności możemy pochwalić się już konkretnymi sukcesami i osiągnięciami. Zapraszamy wszystkich, którym nie jest obojętne budowanie narodowego kapitału polskimi firmami do kontaktu.