PRZEDSIĘBIORCY CHCĄ ZMIAN

GAZETA POLSKA TYGODNIK – 04.04.2018

Przed kilkoma tygodniami zajęliśmy się w Radzie tematem zamówień publicznych. Dokładnie chodzi o to, aby to przedsiębiorstwa polskie z polskim kapitałem mogły skutecznie w tych przetargach startować i je wygrywać. Dotąd często nawet sam start w wyścigu o zrealizowanie publicznego zamówienia był praktycznie niemożliwy ze względu na liczne bariery formalne i finansowe. Stąd często w przetargach startuje tylko jeden podmiot. To fatalna sytuacja. Tracą zarówno polskie przedsiębiorstwa jak i zamawiający. Daleko nam na przykład do Skandynawów, gdzie przetargi z jedną ofertą należą do zdecydowanej rzadkości. W Polsce to zaś niemal norma. W konsekwencji tracimy wszyscy, całe społeczeństwo. Widząc jakim problemem jest dla MSP kwestia zamówień publicznych postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się tematowi, w tym celu zrobiliśmy krótką ankietę. Jej celem było oddanie głosu samym zainteresowanym czyli przedsiębiorcom, nie ma ona charakteru naukowego i nie spełnia standardów doboru próby, głos mógł zabrać każdy zainteresowany. Uzyskaliśmy 45 odpowiedzi. 82% badanych, którzy poświęcili swój czas i odpowiedzieli na nasze pytania brało udział w przetargu organizowanym przez podmiot publiczny. W 42% byli to mikro-przedsiębiorcy, 31% prowadzi działalność w małej skali zaś 27% w średniej. Aż 84% uważa, że obecnie obowiązujące prawo zamówień publicznych wymaga zmian. Jedno z pytań brzmiało: „Jakie problemy dostrzegasz jeśli chodzi o organizację przetargów publicznych?”. Były w nim zarówno odpowiedzi sugerowane (można było wskazać więcej niż jedną opcję stąd wyniki nie sumują się do 100%) jak i możliwość wpisania własnych propozycji. Wśród tych sugerowanych 62% wskazało kryterium najniższej ceny jako główny problem, 53% odpowiadających zaznaczyło nadmierny formalizm i skomplikowane procedury zaś 44% zbyt wysokie wymagania związane z udziałem w postępowaniu przetargowym. Wśród własnych uwag padały takie jak: zbyt wysokie wymagania związane z doświadczeniem oferenta, nieadekwatne terminy realizacji zamówienia, potrzeba większej elastyczności umożliwiająca odchylenia od wartości kosztorysowej podanej przez zamawiającego czy komentarz dotyczący zbyt częstych zmianach w przepisach. Przedsiębiorcy mogli także napisać wprost jakich oczekują zmian w obowiązującym prawie. Wskazywano m.in. : zmniejszenie wartości wadium i gwarancji, większy nacisk na jakość i użytkowość przy zmniejszeniu znaczenia ceny czy ujednolicenie orzecznictwa Krajowych Izb Odwoławczych (KIO). Padło wiele cennych uwag, które stanowić będą dla nas materiał do dalszych analiz. Wszystkim, którzy poświęcili swój czas i podzielili się swoją wiedzę serdecznie dziękujemy. Z Państwa wypowiedzi wynika jednoznacznie, że zmiany są konieczne. Niektóre z propozycji nie wymagają nawet działań legislacyjnych tylko korekty praktyki w ramach już obowiązującego prawa. Część uwag natomiast posłużyć powinna do zmian legislacyjnych. Te zaś zostały zapowiedziane przed kilkoma tygodniami przez Panią minister Jadwigę Emilewicz. Rada Gospodarcza SWS chce się włączyć do prac nad tymi zmianami. Wyniki omawianej powyżej krótkiej ankiety wyraźnie potwierdziły ich konieczność. Sprawnie przeprowadzane zamówienia publiczne z udziałem wielu oferentów świadczą bowiem o realnej konkurencji, ta zaś jest dobra zarówno dla firm jak i dla państwa. Niezmiernie ważne jest także to aby to firmy polskie, z polskim kapitałem odgrywały w przetargach coraz większą rolę. Państwo powinno bowiem pilnować nie tylko na co ale także do kogo trafiają publiczne pieniądze wydatkowane na realizację zamówień publicznych.