RGSWS w WILNIE

GAZETA POLSKA TYGODNIK – 13.03.2018

W ostatnim tygodniu, mroźnego lutego RG SWS zainicjowała bardzo ważne i istotne wydarzenie. Wraz z członkami Klubów Gazety Polskiej na Litwie, zorganizowaliśmy spotkanie polskich przedsiębiorców z kraju z polską diasporą na Litwie. Spotkanie odbyło się pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i uczestniczyli w nim przedstawiciele miejscowych przedsiębiorców, mediów oraz polskiej ambasady w Wilnie, m.in. p. Dyrektor wykonawcza Polsko – Litewskiej Izby Handlowej Renata Rudnicka, Sekretarz Ambasady RP w Wilnie p. Dawid Tomaszewski, p. Redaktor Aleksandra Akińczo z PAP, oddział Wilno. Nasze spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i pomimo mroźnej aury wileńskiej przebiegało w bardzo ciepłej i sympatycznej atmosferze. To kolejne spotkanie z planowanego cyklu realizowanego przez RG SWS w ramach programu „Kapitał Polonii”. W Wilnie podpisaliśmy porozumienie z grupą reprezentowaną przez Panów: Bronisława Tuczkusa – Dyrektora uab „Duju Technikos Centras”, Grzegorza Klonowskiego – Dyrektora generalnego  uab „KLION”, członka zarządu dziennika „Kurier Wileński”, Władysława Kutucia – Profesora Wileńskiego Technicznego Uniwersytetu im. Gedymina, Jarosława Wołkonowskiego – Profesora Uniwersytetu w Białymstoku wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie oraz Zygmunta Klonowskiego – Przewodniczącego Klubu Gazety Polskiej w Wilnie, prezesa zarządu dziennika „Kurier Wileński”. To w tym momencie ruszyła pierwsza, poza krajem, inicjatywa dotycząca powstania oddziału RG SWS. Jesteśmy przekonani, widząc bardzo duże zainteresowanie spotkaniem i szeroki oddźwięk w mediach, że oddział ten będzie prekursorem dalszych działań i rozwoju Rady na terenie Europy. Prezentując podczas naszych spotkań  Program „Kapitał Polonii” opieramy się na kilku filarach: zaufanie, informacja, współpraca i efektywność. To założenia, które mają pokazywać obszary do zagospodarowania pomiędzy polskimi MiŚP w kraju i zagranicą. Na spotkaniach, które rozpoczęliśmy w grudniu ubiegłego roku w Hamburgu, przedstawiamy założenie i główne cele działania RG SWS ale też prezentujemy od razu kilka projektów gospodarczo-biznesowych. Prezentacje dotyczące poszczególnych firm i branż, mają spowodować zaproszenie do konkretnej biznesowej relacji pomiędzy naszymi członkami i sympatykami. To bardzo ważne aby działania Rady przekładały się na sukces i możliwości rozwoju firm, które są aktywnie zaangażowane w działalność stowarzyszenia. Aby pomiędzy przedsiębiorcami budowały się relacje personalne i gospodarcze a ich podstawą były właśnie w/w filary „Kapitału Polonii”. Tak jak ogłosiliśmy w strategii przyjętej na 2018 rok, kolejnym bardzo ważnym programem jest budowanie polskich łańcuchów wartości dodanej w gospodarce. Ta inicjatywa Rady była też prezentowana podczas spotkania w Wilnie. Dr. Jan Parczewski- ekspert RG SWS, w zakresie zagadnień związanych z innowacyjnością w przemyśle oraz z zarządzaniem cyklem życia produktu, przedstawił cały model powstawania i rozwoju (VAC)- łańcuchów wartości dodanej. Taka droga rozwoju jest konieczna dla polskich MIŚP, chcących konkurować w globalnej gospodarce. Osobiście uważam, że to obecnie kluczowy element naszej strategii i pole do wielkiej pracy edukacyjnej i informacyjnej. Zdecydowanie oba programy „ Kapitał Polonii„ i „Inkubator wartości dodanej” uzupełniają się i pozwalają realizować cele Rady. Oczywiście fundamentem dla nich jest „Racjonalny Patriotyzm Gospodarczy”, który Rada wspiera i aktywnie działa w obszarze prawidłowego zdefiniowania i wprowadzania na gruncie polskich przedsiębiorców.  Nasze programy wpisują się w Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i według mnie mogą pokazać MiŚP plan na ucieczkę ze zdefiniowanych w SOR pułapek rozwojowych: pułapki średniego dochodu, pułapki braku równowagi, pułapki przeciętnego produktu. Te wszystkie elementy można zdefiniować jako pułapkę średniego rozwoju. Programy, które jako Rada propagujemy mają nam pomóc wyjść z tych trudności otaczających zdecydowaną większość polskich przedsiębiorców. Aktywnie wkraczamy w budzącą się po mroźnym lutym wiosnę. Marzec to kolejne zaplanowane przez Radę spotkanie z przedsiębiorcami i polskimi europaralamentarzystami w Brukseli. Spotykamy się w Centrum Polskim im. Ignacego Jana Paderewskiego w Brukseli. Dzięki uprzejmości jednego z naszych założycieli i przedstawiciela Klubów Gazety Polskiej w Belgii, Pana Zenona Łupiny mamy szanse na przedstawienie programów Rady oraz nawiązanie kolejnych kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami. Przyjęta przez Radę Gospodarczą Strefy Wolnego Słowa strategia działań i rozwoju na 2018 rok pozwala nam realizować nasze cele statutowe, wspierać MiŚP i łączyć oraz inicjować inicjatywy gospodarcze pomiędzy polskimi przedsiębiorcami.