KAPITAŁ POLONII – WNIOSKI Z ANKIETY

MIESIĘCZNIK „NOWE PAŃSTWO” – LUTY 2018

Zainicjowana  pod Paryżem na Światowym Zjeździe Klubów Gazety akcja Kapitał Polonii, to przedsięwzięcie wielowymiarowe. W znacznej mierze ma ono charakter edukacyjno – informacyjny; pokazujemy Polakom żyjącym na obczyźnie jak teraz wygląda Polska, jak się rozwija i jakie daje możliwości również im. Nasi Rodacy świetnie sobie radzą żyjąc w innych państwach, nabrali tam szeregu doświadczeń, zdobyli unikalną wiedzę. Naszą rolą jest przekazanie im konkretnych informacji o polskiej gospodarce. Chcemy być precyzyjni, dlatego nasz przekaz opieramy na twardych danych. Widać z nich, że jest coraz lepiej, że Polonia może być zadowolona z rodzimej gospodarki. Nasz kraj szybko się rozwija, bezrobocie jest rekordowo niskie, inne wskaźniki także robią pozytywne wrażenie. Nie unikamy jednak także pokazywania trudności i braków polskiej gospodarki, tych wciąż jest bowiem dużo. Ogólnie jednak nasz przekaz jest pozytywny i może napawać optymizmem. Kapitał Polonii to jednak także okazja dla nas żeby się czegoś dowiedzieć. Nie tylko mówimy ale także pytamy i słuchamy. Zarówno pod Paryżem jak i w Hamburgu odbyliśmy szereg rozmów z Polakami żyjącymi za granicą. Uważnie wsłuchujemy się w ich głos, Kapitał Polonii to przedsięwzięcie długodystansowe, aby się udało trzeba ciągle zdobywać i analizować napływające informacje. Chcemy aby ta akcja była dobrze sprofilowana, tak aby odpowiadała na realne potrzeby i wątpliwości zarówno Polonii jak i polskich przedsiębiorców w kraju. W efekcie w Hamburgu przeprowadziliśmy wśród obecnych tam polonijnych przedsiębiorców krótką ankietę, zapytaliśmy m.in. czy są w ogóle zainteresowani zainwestowaniem w Polsce. 56 proc. obecnych odpowiedziało, że tak, zaś wynik łącznie z osobami, które zaznaczyły odpowiedź „może” wynosi aż 94 proc. Taki rezultat nie powinien zaskakiwać, zważywszy, że adresatami spotkania były osoby zainteresowane tematem jakieś formy aktywności gospodarczej związanej z Polską. Ciekawe wnioski wypływają z odpowiedzi na pytanie: „Czego obawiasz się w związku z inwestowaniem w Polsce?”. Do wyboru były cztery odpowiedzi z możliwością wskazania więcej niż jednej z nich. Aż 72 proc. wskazało, że obawia się barier prawnych i podatkowych, to przeszło dwa razy więcej niż liczba osób, które obawiają się niskiej jakości usług administracji publicznej (1/3 badanych). 1/5 obawia się zaś nieznajomości rynku. Co z tego wynika dla pomysłodawców i realizatorów Kapitału Polonii? W pierwszej kolejności musimy edukować i informować jak wygląda zakładanie i prowadzenie biznesu w Polsce. Z jednej strony jest tutaj wiele do zrobienie, z drugiej zaś ranking doing business Banku Światowego pokazuje, że w Polsce prowadzenie działalności gospodarczej jest łatwiejsze niż w niejednym zachodnioeuropejskim państwie (wyprzedzamy m.in. Hiszpanię, Francję czy Holandię). Trwają już w Sejmie prace nad konstytucją biznesu, która w tej kwestii ma przynieść wiele ułatwień. Na pytanie: „co pomogłoby Ci w podjęciu decyzji o zainwestowaniu w Polsce?” (z możliwością wyboru więcej niż jednej opcji) także ponad 70 proc. ankietowanych wskazało „przyjazną administrację i jasne procedury”. Blisko 40 proc. zaznaczyło potrzebę posiadania wiarygodnego partnera na miejscu. Odpowiedzi dotyczące korzyści podatkowych i lepszego rozeznania w krajowej sytuacji gospodarczej zebrały po 1/3 odpowiedzi. Inne zaś po kilkanaście procent. Wniosek: główne obawy Polonii dotyczą kwestii prawnych i administracyjnych. Trudno się temu dziwić. Chcemy jako Rada wyjść naprzeciw tym obawom. Na naszej stronie jest do pobrania przewodnik na temat sytuacji gospodarczej w Polsce, są tam omówione także kwestie podatkowe. Będziemy ten tekst udoskonalać. Przed nami także kolejne wyjazdy zagraniczne związane z Kapitałem Polonii. Pytając i słuchając wiemy coraz więcej o potrzebach naszych Rodaków żyjących na obczyźnie. Temu m.in. służy Kapitał Polonii.