DEVELOPERZY INWESTUJĄ W MIESZKANIA DLA SENIORA

GAZETA POLSKA TYGODNIK – 31.01.2018

Mieszkania dla Seniora. Jaki mamy w kraju zasób takich mieszkań? Jeszcze kilka lat temu raczej nie formułowano bezpośrednio takiej oferty dla starszych osób. Obecnie segment mieszkań segmentu tzw. senioralnego powoli staje się jednym z istotniejszych na polskim rynku mieszkaniowym. Dane demograficzne wskazują, iż wkrótce odsetek osób po 65 roku życia w naszym społeczeństwie wzrośnie do blisko 30 proc. – z obecnych 15. W Polsce, w 2014 roku po raz pierwszy liczba seniorów, czyli obywateli w wieku 65 plus, przekroczyła liczbę dzieci do 14. roku życia. Według raportu PwC obecnie roczne wydatki na opiekę długoterminową w Polsce wynoszą:5,4 mld zł, z czego 2,2 mld zł to środki prywatne, a 3,2 mld zł publiczne. Według szacunków, w 2020 r. rynek ten będzie wart około 8 mld złotych. Czy są szanse na przełamanie mentalności Polaków – by na starość przeprowadzać się do przyjaźniejszych mieszkań? Czyli mówiąc wprost korzystać z oferty mieszkań dla Seniora? Nieruchomości senioralne rozpatrywać należy z pewnością inaczej niż dotychczasowe tzw. „domy spokojnej starości”. Skoro ludzie w krajach UE, a także i w Polsce żyją obecnie ponad 80 lat, będąc w większości całkowicie aktywnymi, należy zapewnić im nieruchomości, które spełniać będą wszelkie ich potrzeby i nie będą czynić seniorów odosobnionymi czy też niepotrzebnymi.  Nieruchomości winny znajdować się w tkance miasta, gdzie zapewniona jest komunikacja, miejsca rozrywki – kina , teatry, restauracje. Jednocześnie na terenach obiektów, seniorzy winni mieć zapewniony dostęp do: przychodni zdrowia, salonu masażu, aptek, sklepów. Konstrukcja budynku dostosowana winna być do potrzeb osób starszych (windy, szerokość korytarzy, drzwi,itp.) W Polsce pobyt w obiekcie, który zmniejszy negatywne skutki upływającego wieku, jest wciąż niedoceniony z uwagi na barierę społeczną i psychologiczną przed tym, by starsi ludzie mieszkali w nieruchomościach tego typu. Jednakże z uwagi na niepodważalny komfort oraz możliwości finansowe, które dają nowe produkty finansowe, podejście seniorów, a także obecnie ludzi młodszych zmienia się bardzo szybko. Ważnym jest zapewnienie seniorom zróżnicowanych form opieki. Chodzi o to, aby  osoby starsze mogły funkcjonować zupełnie samodzielnie, z tymże z asystą medyczną, opiekuńczą i społeczną we własnej dzielnicy lub miasteczku, czyli w dotychczasowym środowisku, a nie były izolowane w domach opieki na peryferiach miasta. Czy deweloperzy uwzględniają proces starzenia się społeczeństwa w swojej polityce mieszkaniowej czy budują raczej dla młodych? Polski rynek nieruchomości senioralnych ma dobre perspektywy rozwoju i znaczenie osób starszych dla inwestorów i deweloperów będzie rosło. Wyliczenie kapitału, jakim dysponują seniorzy jest trudne, ale biorąc same dochody z tytułu emerytur jest to rocznie około 135 mld zł.  W przeliczeniu na dochody pojedynczej osoby starszej, nie jest to dużo. Należy jednak pamiętać, że seniorzy są w stanie czynnie uczestniczyć w rynku nieruchomości, często dlatego, że dysponują własnym domem czy też mieszkaniem. Osoby starsze nie wykorzystują w pełni przestrzeni, w której mieszkają i dodatkowo ponoszą wysokie koszty utrzymania nieruchomości (ogrzewanie, energia, itp.). Posiadane przez seniorów nieruchomości są dużo warte, jednocześnie ten majątek nie pracuje na rzecz ich właścicieli. Z uwagi na przywiązanie do substancji mieszkaniowej czy często brak wolnych środków, nieruchomości nie są przez seniorów remontowane, przez co tracą na swojej wartości. Możliwości finansowania zakupu nieruchomości senioralnych rozpatruje się obecnie w kilku aspektach: Oferta spieniężenia majątku – deweloper przejmuje własność nieruchomości seniora i w zamian, ewentualnie z dodatkowym rozliczeniem, przenosi na seniora własność nieruchomości w ramach tzw. domu senioralnego. Finansowanie pobytu w domach seniora w ramach odwróconej hipoteki. W zakresie takiego rodzaju finansowania konieczna jest współpraca z bankami i stworzenie ostatecznego modelu prawnego. Taki model może wprowadzić do obiegu znaczne środki finansowe, które wpłyną na przyśpieszony rozwój całej gospodarki. Jak widać Mieszkania dla Seniora, to obecnie bardzo ważny segment rynku developerskiego i w najbliższych latach będzie zapewne jednym z szybciej i aktywniej się rozwijającym. Warto zwrócić przy tym uwagę jakie mogą tu powstać nowe modele  finansowania inwestycji i jaki będzie ich wpływ na całą krajową gospodarkę.