NASZE ZADANIA NA 2018 ROK

GAZETA POLSKA TYGODNIK – 03.01.2018

Za nami trzy kwartały pracy w 2017 roku, od powstania Rady w marcu 2017, teraz czas na zaplanowanie pełnego roku naszej działalności. Rada stanowi już silne grono przedsiębiorców i ekspertów. Mamy szansę w Nowym Roku, jeszcze wyraźniej zaznaczyć swoją obecność w polskiej przestrzeni gospodarczej. Jesteśmy zdecydowani prowadzić rozpoczęte przez nas w ubiegłym roku programy. W szczególności ważnym dla nas będzie kontynuowanie i rozwijanie naszego programu „Kapitał Polonii”. Nasze wyzwanie to aby w 2018 program zaowocował konkretnymi już korzyściami dla skupionych wokół niego przedsiębiorców. Jestem przekonany, że nawiązane dzięki programowi kontakty stanowić będą podstawę budowania wspólnych polskich inicjatyw gospodarczych i będę wkładem w powiększanie, tak nam potrzebnego, we wszystkich branżach gospodarki, rodzimego kapitału. Nasz Program idealnie wpisuje się w większość założeń Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Patrząc na deklaracje PMM, dotyczące mocniejszego zaangażowania się rządu i aktywnego wsparcia dla realizacji Programu Mieszkanie +, widzimy tu wielki potencjał dla polskich MiŚP. Nie będę odkrywczy, jeśli powiem, że budownictwo to koło zamachowe gospodarki. Dlatego tak dalekosiężny Program, jakim jest Mieszkanie + musi przełożyć się na możliwość dynamicznego rozwoju krajowych przedsiębiorstw, z bardzo wielu dziedzin gospodarki. Rada Gospodarcza, ma w planach w pierwszym kwartale br. zorganizowanie konferencji, pt.„Mieszkanie + i jego wpływ dla MiŚP”. Chcemy pokazać jak wielkie są obszary włączenia do działania wszystkich MiŚP ale też i tych mikro w łańcuch wartości dodanej w gospodarce. To również nasze kolejne wyzwanie na 2018. Chcemy aby Rada stanowiła swoisty inkubator budowania łańcucha wartości dodanej w gospodarce dla krajowych przedsiębiorców. Na przykładzie Programu Mieszkanie + możliwym jest wdrożenie w praktyce takiego modelu realizacji celu gospodarczego. Włączenie się wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego w jeden łańcuch i zbudowanie polskiej wartości dodanej produktu to ważne zadanie. Taki model wymaga wprowadzenia szeregu innowacyjnych rozwiązań, począwszy od systemu zarządzania i struktury przedsiębiorstwa. Dlatego, właśnie, budownictwo mieszkaniowe, może w najbliższej dekadzie stanowić nie tytko koło zamachowe całej gospodarki ale również być najbardziej innowacyjnym sektorem w zakresie nowych technologii związanych z zarządzaniem procesami inwestycyjnymi i oczywiście projektowania i wykonawstwa w tym materiałów i rozwiązań budowlanych. Słabością większości polskich MiŚP jest niska jakość zarządzania, brak struktur organizacyjnych i brak strategii rozwoju oraz słaba płynność finansowa. „Inkubator polskiego łańcucha wartości dodanej w gospodarce” – jako inicjatywa RG SWS jawi się jako program, który ma pomóc eliminować te główne bolączki i bariery rozwojowe. W najbliższych latach musimy wspólnie, jako polscy przedsiębiorcy uciec z pułapki średniego rozwoju. Nasze doświadczenia, wiedza naszych ekspertów i postawiony cel, stanowić mają podstawy zbudowania w 2018 roku takiego programu. Konstytucja dla Biznesu i inne działania Rządu w tych obszarach, ułatwiania prowadzenia działalności gospodarczej, powinny wraz z objęciem steru rządów przez PMM zdecydowanie przyśpieszyć. RG SWS w I-szym kwartale przygotuje listę 10-ciu punktów z obszaru: podatków, ułatwień dla rozpoczynających działalność, wsparcia dla powstających polskich łańcuchów wartości w gospodarce. Chcemy jak najszybciej przedstawić nasze pomysły, aby mogły być podjęte przez decydentów politycznych i zapoczątkowały dialog. W 2018 roku będziemy oczywiście nadal aktywnie działać wspierając naszych członków w dotyczących ich branż obszarów prawno-administracyjnych i regulacyjnych. Jesteśmy na posterunku i gotowi do ciężkiej pracy dla osiągnięcia naszych celów, zdefiniowanych w jednym haśle „ Racjonalny Patriotyzm Gospodarczy- czyli budowanie kapitału narodowego polskimi firmami”