RG SWS: Program „Kapitał Polonii”

GAZETA POLSKA TYGODNIK – 29.11.2017

Końcówka roku to dla nas szereg wydarzeń i spotkań dotyczących podjętego przez Radę programu –„Kapitał Polonii”. Już w najbliższą niedzielę, 3-ego grudnia, odbędzie się spotkanie w Rezydencji Konsula RP w Hamburgu z Polonią żyjącą w Niemczech. To kolejne wydarzenie w ramach projektu Kapitał Polonii prowadzonego w Radzie Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa. Jego celem jest przedstawienie przez reprezentantów Rady celów i założeń programu przedsiębiorcom polonijnym. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną najważniejsze założenia tego projektu, uczestnicy dowiedzą się m.in. dlaczego warto inwestować w Polsce a także co Rada może zrobić aby im to ułatwić. W trakcie spotkania zaprezentowana zostanie nowa wersja Przewodnika, będącego informatorem o sytuacji ekonomicznej w Polsce. Po prezentacji pod Paryżem na Światowym Zjeździe Klubów Gazety Polskiej, będzie to następna okazja do spotkania przedstawicieli Rady ze środowiskiem polonijnych przedsiębiorców. Na spotkanie zaproszeni zostali mali i średni polscy przedsiębiorcy zainteresowani tematem ewentualnego zainwestowania w Ojczyźnie. Akcja Kapitał Polonii wpisuje się niejako w wypowiedzi wygłaszane przez przedstawicieli rządu zachęcające polską emigrację do powrotu do kraju. Chcemy, jako Rada, aby te deklaracje nabrały realnych kształtów, zależy nam na wysłuchaniu i poznaniu potrzeb oraz obaw Polaków żyjących zagranicą a pragnących w takiej lub innej formie zaangażować się w budowanie Kapitału Polonii. Widzimy w tej akcji ogromny potencjał i szansę także dla małego i średniego polskiego biznesu chcącego wyruszyć ze swoją działalnością poza Polskę. Tutaj także liczymy na pomoc i doświadczenie Polonii. Jesteśmy zdania, że bezpośrednie spotkania i rozmowy stworzą podwaliny pod dalszą współpracę między Polakami w kraju i zagranicą. Dzięki temu wspólnie zbudujemy Kapitał Polonii. Na potrzeby tego spotkania i naszych dalszych działań przygotowaliśmy ankietę, która określić ma obszary zainteresowania przedsiębiorców polonijnych i umożliwić Radzie przygotowanie konkretnej już oferty dla wspólnych inwestycji.  Natomiast 5-ego grudnia w Warszawie, o godzinie 11-ej, w Centrum Prasowym Foksal organizujemy debatę, która składać się będzie z dwóch tematycznych paneli. I-szy panel dotyczyć będzie szans i korzyści jakie odnieść może polska gospodarka dzięki inwestycjom Polonii. Polska potrzebuje stabilnych i długoterminowych inwestycji, konieczne jest zbudowanie kapitału dla rozwoju (zgodnie z założeniami Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju), w czym Polonia może mieć swój aktywny udział. Paneliści analizować będą zatem gospodarcze i ekonomiczne perspektywy Kapitału Polonii. W panelu udział zapowiedzieli; Maks Kraczkowski- wice prezes PKO.B.P, Adam Abramowicz,-poseł R.P., Rafał Kożuchowski- prezes Instytutu Zmian, Piotr Hofman-prezes RGSWS. II-gi panel zatytułowany został „Polska jako miejsce do inwestycji”. Celem tego panelu jest przedstawienie Polski jako wyjątkowego dzisiaj miejsca do inwestowania środków finansowych, wiedzy i własnej pracy. Istotnym elementem dyskusji będzie zatem omówienie okoliczności dotyczących stanu polskiej gospodarki oraz przedstawienie oczekiwań środowisk polonijnych. W tym panelu udział zapowiedzieli; Jan Dziedziczak-Sekretarz Stanu ds. Parlamentarnych, Polonii oraz dyplomacji publicznej-MSZ, Andrzej Kensbok- wice prezes Agencji Rozwoju Przemysłu, Bartłomiej Wróblewski-poseł R.P. Oba panele planujemy zakończyć pytaniami dziennikarzy i gości do uczestników debaty. Nasze działania i promocja programu „Kapitał Polonii”, mają na celu zaktywizowanie wielkiego potencjału Polaków żyjących poza krajem oraz rozwój współpracy pomiędzy krajowymi i polonijnymi małymi i średnimi przedsiębiorcami. Nasz program w pełni wpisuje się w założenia SOR. Pragniemy aby RGSWS stanowiła platformę do współpracy, dla wymiany kapitału, know-how i przepływu kapitału ludzkiego. Cały program jest wpisany w aktywnie  wspierany przez RGSWS- szeroko pojęty Patriotyzm Gospodarczy. Mamy nadzieję na „więcej polskiej gospodarki w polskiej gospodarce” i dalsze budowanie narodowego kapitału polskimi firmami.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspierania naszych działań i zaangażowania się razem z Radą Gospodarczą Strefy Wolnego Słowa w realizowany program „ Kapitał Polonii”.