PONAD SZEŚĆ MIESIĘCY DZIAŁALNOŚCI

GAZETA POLSKA TYGODNIK – 22.11.2017

RGSWS od początku istnienia, wiosną br. postawiła na ścisłą współpracę z mediami Strefy Wolnego Słowa. Jesteśmy od tego czasu stale obecni z naszymi felietonami i programami. Dotychczas to 31 artykułów w Gazecie Polskiej i 6 artykułów w Nowym Państwie. Nasi członkowie, eksperci i goście, biorą udział w programie Ekonomia Raport w Telewizji Republika. Poprzez media nagłaśniamy bieżące tematy, którymi zajmuje się RGSWS oraz zapraszamy do szerszej dyskusji na tematy gospodarcze i społeczne. Opublikowaliśmy informator „Inwestowanie w Polsce” dla przedsiębiorców polonijnych. Na naszej stronie jest już 5 eksperckich raportów gospodarczych. Jako RGSWS mamy już ponad 30 członków, przedstawicieli MiŚP, z wielu branż gospodarki oraz kilku członków wspierających. Wokół Rady wytworzyła się grupa ekspertów, grono przyjaciół, partnerów oraz osób i firm chcących nawiązać z nami współpracę. Do dzisiaj odbyło się 7 posiedzeń wszystkich członków RGSWS, w tym ostatnie spotkanie miało miejsce w siedzibie naszego członka wspierającego Ptak Warsaw Expo, na terenie wystawienniczym w Nadarzynie. Jako Rada uczestniczyliśmy tam w Międzynarodowych Targach Innowacji Rozwiązań Przemysłowych, a nasz ekspert dr. Jan Parczewski brał udział w konferencji „Instrumenty Przemysłu 4.0”. Dotychczas odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Rady, podczas, których omawiane są bieżące sprawy organizacyjne i ustalana strategia dalszych działań. W ostatnich miesiącach miało miejsce wiele spotkań organizacyjnych z nowymi członkami i partnerami. Rada brała aktywny udział w dwóch Zjazdach Klubów Gazety Polskiej, krajowym w Spale i zagranicznym pod Paryżem. Nawiązana współpraca z Klubem Gazety Polskiej w Hamburgu zaowocowała możliwością organizacji spotkania z przedsiębiorcami polonijnymi z północnych Niemiec w grudniu br. Od początku naszej działalności angażowaliśmy się w szereg wydarzeń gospodarczych i społecznych.

– współorganizacja Forum Gospodarczego Afrykańsko – Polskiego (maj 2017);

– udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach (maj 2017)

– udział i prezentacje RGSWS podczas Zjazdu KGP w Spale (czerwiec 2017)

– udział w Gali Konkursu Polski Przedsiębiorca Gazety Polskiej Codziennie (czerwiec 2017);

– udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy (wrzesień 2017);

– udział i prezentacje RGSWS podczas Zjazdu KGP pod Paryżem (wrzesień 2017)

– udział w Kongresie 590 (listopad 2017)- Konstytucja dla Biznesu

– konferencja Instrumenty Przemysłu 4.0 – Ptak Warsaw Expo (Listopad 2017)

W listopadzie i grudniu br. planujemy kolejne wydarzenia i działania;
Wygłoszenie prelekcji poświęconej idei patriotyzmu gospodarczego w ramach projektu „Odzyskać patriotyzm” na zaproszenie Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu – 29 XI.
Rada jest również organizatorem Konferencji Kapitał Polonii w Centrum Prasowym Foksal -5 XII. To wydarzenie ma być pewnego rodzaju podsumowaniem realizowanego przez nas programu dla polskich przedsiębiorców krajowych i polonijnych.

Kontynuujemy współpracę z Parlamentarnym Zespołem na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. Systematycznie bierzemy udział w Komisjach sejmowych oraz senackich (m.in. we wrześniu przy procedowaniu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego). Jako Rada Gospodarcza nawiązaliśmy współpracę z NBP w zakresie inicjatywy edukacyjno – informacyjnej. Po Forum Ekonomicznym w Krynicy złożyliśmy deklarację współpracy w ramach Forum Przedsiębiorców przy Premierze RP. Czekamy na dalszy rozwój tej inicjatywy.

W listopadzie przygotowaliśmy oraz przesłali do Ministerstwa Rozwoju opinię do projektu ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Jak widać aktywnie działamy i rozwijamy się oraz poszerzamy obszary gospodarcze, w których reprezentujemy i wspieramy naszych członków. Zapraszamy do udziału w naszych działaniach i inicjatywach.