BIZNES POTRZEBUJE KONSTYTUCJI

GAZETA POLSKA TYGODNIK – 15.11.2017

Konstytucja, do czego nie trzeba nikogo przekonywać, to dokument fundamentalny. Zawarte są w nim wzorce, z którymi zgodne powinny być akty prawne niższej rangi. Z uwagą badają jej treść prawnicy, politolodzy i ustrojoznawcy. Od niedawna jednak konstytucja zaczęła być także przedmiotem zainteresowania przedsiębiorców. Chodzi jednak nie o dokument będący fundamentem ustroju państwa ale o konstytucję dla biznesu. Pod pojęciem tym kryje się pakiet ustaw mający ułatwić zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. To niezwykle ważna kwestia. Patrzę na nią także pod kątem projektu „Kapitał Polonii” nad jakim pracujemy w Radzie Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa. Osobom zaangażowanym w ten projekt zależy na budowaniu pozytywnego wizerunku Polski także w wymiarze gospodarczym. Chcemy pokazać  przedstawicielom Polonii, że w Polsce wiele zmienia się na lepsze, i że Polska to coraz korzystniejsze miejsce do inwestowania i robienia interesów. Teraz możemy dostać do ręki dodatkowy argument za tym, że tak właśnie jest. Zgodnie z zapowiedzią wicepremiera Morawieckiego niebawem pod obrady rządu trafi pakiet ustaw mający stanowić właśnie konstytucję dla biznesu. Wprowadzać ma ona istotne zmiany dotyczące np. zakładania i zawieszania działalności gospodarczej. Zgodnie z założeniami nie będzie trzeba rejestrować takiej działalności jeśli osiągany w jej ramach przychód nie przekracza miesięcznie 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Rozpoczynający działalność mają korzystać z półrocznego zwolnienia z konieczności opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przy jednoczesnym zachowaniu prawa do korzystania z tzw. małego ZUSu. W planowanych regulacjach jest także przewidziany przepis umożliwiający bezterminowe zawieszenie działalności gospodarczej. To bez wątpienia zachęty dla osób, które dotąd stały przed pytaniem: czy otwierać własny biznes. Obok naturalnego zawahania związanego z różnego rodzaju ryzykami z jakimi wiąże się praca na swoim, blokadą były również bariery i obciążenia prawne. Teraz ma ich być mniej. Otwieranie i prowadzenie działalności gospodarczej powinno być łatwiejsze. Być może zatem więcej osób zamiast rozglądać się za pracą u kogoś  pomyśli na poważnie o pracy na własny rachunek.

Wprowadzone mają być także oczekiwane przez przedsiębiorców zasady takie jak: zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy, zasada, że co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone, zasada przyjaznej interpretacji przepisów, zasada pewności prawa czy zasada odpowiedzialności urzędnika za naruszenie prawa. Organy publiczne będą miały także obowiązek umożliwienia przedsiębiorcy oceny swojej pracy.

Jeśli mamy ściągać do Polski kapitał, zachęcać emigrację do powrotu czy inwestowania w Polsce to te przepisy z pewnością będą w tym niezwykle pomocne. Pomoże to także nam, członkom i ekspertom Rady w naszej pracy na rzecz budowania Kapitału Polonii. Swoboda i wygoda prowadzenia biznesu to bowiem podstawa dla każdego przedsiębiorcy, szczególnie zaś dla takiego, który na obczyźnie spędził często wiele lat i zwyczajnie obawia się powrotu. Niebawem planujemy wydanie uaktualnionego przewodnika zawierającego informacje na temat inwestowania w Polsce. Jest on adresowany przede wszystkim do Polaków i osób pochodzenia polskiego żyjących poza granicami Ojczyzny. Cieszą nas zatem zapowiedzi Pana wicepremiera gdyż w zaktualizowanym tekście będziemy mogli podzielić się informacją o zaawansowanych pracach nad konstytucją dla biznesu. Liczymy również, że niedługo plany przerodzą się w konkretne i uchwalone ustaw.