FORUM EKONOMICZNE KRYNICA 2017

GAZETA POLSKA TYGODNIK – 20.09.2017

Tegoroczne, XXVII Forum Ekonomiczne w Krynicy, to po raz kolejny miejsce do ciekawych i inspirujących spotkań pomiędzy biznesem, politykami, mediami i naukowcami.

Dla nas jako Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa, jednym z najważniejszych wydarzeń tegorocznego Forum była deklaracja Premiera R.P. Premier Beata Szydło zaprosiła przedstawicieli małych i średnich firm do współpracy w Forum Przedsiębiorców przy Premierze R.P. – W kampanii zapowiedzieliśmy powołanie takiego forum przy premierze. Myślę, że to już jest ten czas – powiedziała w Krynicy podczas XXVII Forum Ekonomicznego.

To dla nas bardzo ważna deklaracja, chcemy włączyć się od samego początku w ten projekt i być aktywnym uczestnikiem i konsultantem w jego pracach. To bardzo dobra, można powiedzieć wyczekiwana przez nas, inicjatywa. Dawniej przy premierze funkcjonowała rada gospodarcza, złożona z przedstawicieli dużego biznesu. W kampanii proponowaliśmy stworzenie Forum Przedsiębiorców. I myślę, to już jest ten czas, aby to Forum stworzyć. Zapraszam przedstawicieli małych i średnich firm do współpracy w Forum Przedsiębiorców- to skierowane do nas słowa Pani Premier. Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa, jest w pełni gotowa aby natychmiast zaangażować się w ogłoszoną w Krynicy inicjatywę. Jesteśmy przygotowani na wsparcie merytoryczne, fachowe i branżowe dla konkretnych działań w ramach Forum Przedsiębiorców. Ponadto nasza bardzo bliska współpraca z Mediami Strefy Wolnego Słowa ułatwi rozpropagowanie inicjatyw podejmowanych przez Forum. W Krynicy, obserwowaliśmy ogromne zainteresowanie stanowiskiem Mediów Strefy Wolnego Słowa, Telewizja Republika przeprowadziła szereg wywiadów z najważniejszymi gośćmi tegorocznego Forum Ekonomicznego. To pokazuje jaki jest potencjał i możliwość zbudowania poprzez współpracę RGSWS z Forum Przedsiębiorców sprawnego kanału komunikacji. Osobiście, w Krynicy, brałem udział w panelu dyskusyjnym pt. „ Narodowy Program Mieszkaniowy” udział  w nim wzięli; wicemninister MiB Tomasz Żuchowski, prezes BGKN – Waldemar Stasiak, prezes-Polskiego Holdingu Nieruchomości- Maciej Jankiewicz oraz prezes REAS- Kazimierz Kirejczyk. Dyskusja dotyczyła zaangażowania się developerów w realizację Programu Mieszkanie Plus oraz zmian otoczenia prawno-administracyjno-finansowego dla inwestycji, ze względu na nową ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz przygotowywany przez MiB Kodeks Urbanistyczno-Budowlany. Ustawa o KZN otwiera możliwości działania developerów jako Generalnych Realizatorów Inwestycji Daje to bardzo ważne i duże możliwości dla rozwoju branży i przełoży się na większe zaangażowanie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, ze względu na skalę, stabilność i szeroki horyzont czasowy trwania Programu Mieszkanie Plus, dla którego KZN ma być narzędziem do pozyskiwania lokalizacji dla inwestycji. Uważam, że na polskim rynku mieszkaniowym jest ogromny obszar do nadrobienia, brakuje minimum kilka milionów mieszkań aby dogonić średnią w UE. Jest zatem miejsce dla developerów, Generalnych Realizatorów Inwestycji i Operatorów Mieszkaniowych. Czas wykorzystać sytuację i aktywnie zaangażować się w pierwszy od 25 lat tak całościowy i strategiczny program jaki jest Narodowy Program Mieszkaniowy. Taki był mój wniosek końcowy z debaty. Mamy więc kolejny wielki obszar gospodarczy do współpracy na płaszczyźnie Państwo –Przedsiębiorcy. To jest również wyzwanie dla naszej organizacji, zrzeszającej małych i średnich  polskich przedsiębiorców, aby w takich inicjatywach zaangażowany był w jak największym udziale polski kapitał i polski przedsiębiorca. Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa, chcąc włączyć się już jesienią w początkowe działania Forum Przedsiębiorców, zaproponuje zorganizowanie debaty z udziałem Kancelarii Premiera, w zakresie omówienia obszarów do potencjalnej współpracy.