KAPITAŁ POLONII

GAZETA POLSKA TYGODNIK – 09.08.2017

Liczba Polaków lub osób pochodzenia polskiego żyjących zagranicą wynosi około 20 milionów. To więcej niż liczy ludność niejednego państwa. Wielu z naszych rodaków utrzymuje lub chce utrzymywać ściślejsze kontakty z Ojczyzną. To gigantyczny potencjał, z którego skorzystać może także polska gospodarka. Znaczna część polskiej emigracji to ludzie, którzy mieszkają w krajach zamożnych i wysokorozwiniętych. Największa jest oczywiście Polonia amerykańska licząca około 10 mln osób. Miliony naszych rodaków lub osób pochodzenia polskiego mieszka jednak również m.in. w Europie Zachodniej czy Ameryce Południowej. Często odnoszą oni w tych miejscach sukcesy zawodowe i finansowe. Posiadają liczne doświadczenia biznesowe, unikalne know – how oraz środki finansowe tak potrzebne polskiej gospodarce. Inwestowanie w Polsce byłoby dla nich nie tylko okazją do pomnożenia kapitału ale także możliwością nawiązania lub wzmocnienia więzi z krajem pochodzenia. Warto bowiem pamiętać i powtarzać, że kapitał ma narodowość, stoją bowiem za nim konkretni ludzie. Pojawia się w związku z tym pytanie: dlaczego nie skorzystać w Poslce z ich potencjału, doświadczeń i zgromadzonego kapitału? Wiele państw dba o to aby utrzymywać kontakt z rodakami zagranicą, zachęcać ich do inwestowania w krajach pochodzenia dla dobra własnej gospodarki. Ten mechanizm nie działałby zresztą tylko w jedną stronę. Instytucjonalizacja więzi z emigracją to możliwość łatwiejszego wejścia także dla naszych przedsiębiorstw na rynki zagraniczne. Polski biznes może przecież korzystać z doświadczeń i wiedzy Polonusów, którzy znają i rozumieją rynki krajów, w których żyją od lat. Stąd inicjatywa Rady Gospodarczej aby zainicjować i rozwijać taką współpracę, szczególnie wykorzystując liczne i prężnie działające polonijne Kluby Gazety Polskiej. W  tym celu w ramach Rady trwają prace, których efektem ma być stworzenie przestrzeni łączącej zainteresowaną inwestycjami w Polsce emigrację oraz zgłaszających zapotrzebowanie na kapitał polskich przedsiębiorców. Istotą tego przedsięwzięcia jest uruchomienie wspólnego potencjału jaki mają Polacy w kraju i zagranicą. Rada stawia sobie za cel zarówno łączenie wyżej wskazanych podmiotów jak i doradztwo dotyczące możliwości i perspektyw inwestowania na danym rynku. Zasiadający w Radzie przedsiębiorcy to praktycy z różnych branż. Zgłaszający się do Rady inwestor będzie mógł zatem liczyć na wsparcie i doradztwo zarówno doświadczonych przedsiębiorców jak i współpracujących z Radą ekspertów. Inicjatywa Rady zbiega się z zapowiedzią powołania Forum Biznesowego Trójmorza, która padła podczas lipcowego szczytu tej organizacji w Warszawie. Celem Forum jest wspieranie wspólnych inwestycji podmiotów gospodarczych państw tego obszaru. Miałby one obejmować m.in. infrastrukturę, prace badawczo – rozwojowe czy energetykę. W Polsce tworzą się zatem atrakcyjne możliwości i perspektywy do inwestowania. Także w ramach Forum Biznesowego Trójmorza Rada widzi swoje miejsce jako doradca i konsultant. W najbliższym czasie przygotowany zostanie przez Radę przewodnik przedstawiający warunki prawno – podatkowe związane z inwestowaniem w Polsce. Jego forma oraz objętość mają umożliwić zapoznanie się zainteresowanym z otoczeniem instytucjonalnym związanym z robieniem w Polsce interesów. Informator ten będzie dostępny na stronie internetowej Rady. Jego lektura może być pierwszym krokiem do poszukiwania dalszych informacji dotyczących inwestowania w Polsce. W poszukiwaniu tych informacji Rada i jej eksperci będą służyć pomocą. Liczymy, że ta inicjatywa odbije się szerokim echem z korzyścią zarówno dla Polonii jak i dla całej polskiej gospodarki.