DEFINICJE W GOSPODARCE – cz. 2

GAZETA POLSKA TYGODNIK – 26.07.2017

Podejmując się zadania, wyznaczonego przez Radę Gospodarczą, zainicjowanego felietonem w „GP” z dnia 7.06. br pt. „Definicje w gospodarce”, chciałbym kontynuować ten temat. Zważywszy istniejące, znane definicje na bazie ustawodawstwa polskiego z uwzględnieniem norm UE, właściwe dla ujęcia terytorialnego gospodarki (por. Produkt Krajowy Brutto), proponujemy w kontekście własnościowym (por. Produkt Narodowy Brutto) definicje uzupełniające, niełamiące znaczeń formalnie obowiązujących. Przyjęta metoda ich tworzenia pozwala na racjonalny dyskurs gospodarczy, połączony z jednoznacznym przekazem treści. Jako przykład komunikatu, mogącego wprowadzić w błąd odbiorców, przytaczamy fragment uchwały nr 14/2016 Rady Ministrów: „Należy stymulować aktywności polskich firm tak, aby obecność zagranicznego kapitału wzmacniała perspektywy wzrostu gospodarczego”.
W świetle przedstawionych uwag nasuwają się natychmiast pytania:
– o jakie firmy polskie chodzi – z kapitałem polskim czy zagranicznym?
– o jakim wzroście gospodarczym mówimy – mierzonym terytorialnie (PKB) czy własnościowo (PNB)?
W powyższym tekście chodzi najpewniej łącznie o firmy z kapitałem polskim oraz zagranicznym, zarejestrowane w Polsce, oraz gospodarkę opartą na modelu terytorialnym mierzoną przez PKB. Ilu odbiorców tak właśnie odebrało tenże tekst, niech Czytelnik spróbuje osądzić sam… Wychodząc na chwilę poza obszar gospodarki, mistrzem w kreowaniu nowych definicji z pewnością jest Władysław Frasyniuk. Na wystąpieniu pod Sejmem 16 lipca poinformował: „Na nowo definiujemy słowo patriotyzm, będziemy pisać patriotyzm przez duże P.”.

Przedstawiamy poniżej wybrane pojęcia wraz z ich formalnie obowiązującymi definicjami oraz uzupełniającymi, proponowanymi
przez nas:
Majątek (kapitał) narodowy – zasób dóbr materialnych nagromadzonych w danym kraju; całość aktywów netto, należących do gospodarczych podmiotów krajowych.
Polski kapitał narodowy – będący własnością obywateli polskich oraz narodowych firm polskich; kapitał polski (rodzimy).
Zagraniczny kapitał narodowy – będący własnością obywateli zagranicznych oraz zagranicznych firm polskich.
Gospodarka polska (krajowa, narodowa) – struktura z udziałem państwa, w której sumowana jest działalność gospodarcza
firm polskich.
Narodowa gospodarka polska – gospodarka w obszarze firm traktująca jako główny podmiot narodowe firmy polskie; gospodarka
rodzima.
Zagraniczna gospodarka polska – gospodarka w obszarze firm traktująca jako główny podmiot zagraniczne firmy polskie.
Firma polska (krajowa) – szeroka klasa podmiotów gospodarczych, których cechą wspólną jest zarejestrowanie siedziby w Polsce.
Narodowa firma polska – zarejestrowana w Polsce firma z większościowym kapitałem polskim; firma rodzima.
Zagraniczna firma polska – zarejestrowana w Polsce firma z większościowym kapitałem zagranicznym.
Produkt polski (krajowy) – produkt dostarczony na rynek przez firmę polską.
Narodowy produkt polski – produkt polski (tj. wyrób i/lub usługa) dostarczany na rynek przez narodową firmę polską; produkt rodzimy. Rozszerzająco: produkt wytwarzany lepiej – dodatkowo zaprojektowany przez narodowe firmy polskie, najlepiej – mający całkowicie polską wartość dodaną; produkt projektowany, wprowadzany na rynek, produkowany, dostarczany i wspierany eksploatacyjnie w maksymalnym stopniu przez kapitał polski, poprzez w pełni polski łańcuch wartości dodanej. Wymóg minimalny: marka (brand) produktu jest własnością narodowej firmy polskiej. Uwaga: narodowa polskość produktu ma charakter ilościowy, nie jakościowy!
Zagraniczny produkt polski – produkt dostarczony na rynek przez zagraniczną firmę polską.

Pełniejsza lista pojęć oraz ich opisów zamieszczona jest na naszej stronie http://radagospodarcza-sws.pl/raporty/. Do znajdujących się tam ważnych wątków, związanych z definicją patriotyzmu gospodarczego powrócimy w dalszych publikacjach.
Zachęcamy także do zapoznania się z naszym raportem „Polska gospodarka narodowa – ukryte aktywa”, umieszczonym w zakładce /raporty, ukazującym m.in. tło problemów z publikacją polskiego PNB.