BYLIŚMY NA ZJEŹDZIE KLUBÓW GP

GAZETA POLSKA TYGODNIK – 28.06.2017

Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa, miała swój panel na tegorocznym Zjeździe Klubów Gazety Polskiej w Spale. To już XII Zjazd Klubów, a pierwszy, w którym uczestniczyliśmy jako nowa organizacja gospodarcza. Podczas naszego panelu, zaprezentowaliśmy dotychczasowe działania podjęte przez Radę, jej aktywność w mediach i życiu publicznym. Spotkanie otworzył red. Tomasz Sakiewicz, który jest również członkiem założycielem Rady Gospodarczej. Uczestnikami byli nasi przedstawiciele i eksperci p.Jerzy Kenig, Jan Zając, Grzegorz Tomaszewski, Zenon Łupina i Jan Parczewski. Panowie Kenig, Zając i Łupina, to wieloletni i aktywni członkowie Klubów Gazety Polskiej. Dlatego tak ważne dla Rady, co wielokrotnie podkreślałem, jest oparcie się o te środowiska i stworzenie platformy o profilu gospodarczym dla rozwinięcia i jeszcze szerszego zaktywizowania wspaniałego ruchu obywatelskiego jakim są Kluby. Rada Gospodarcza, również powstaje oddolnie jako inicjatywa obywatelska w przestrzeni gospodarczej. Czerwcowy Zjazd jest szeroko opisywany i komentowany w mediach, skoncentruję się zatem na jego aspekcie gospodarczym w odniesieniu do działań Rady. W piątek, w pierwszym dniu Zjazdu, stan polskiej gospodarki i wizję jej dalszego rozwoju przedstawił premier Mateusz Morawiecki. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na naszą unikalną szansę, od 250 lat, aby w czwartej rewolucji przemysłowej, która trwa wokół nas, wejść w przestrzeń rozwoju gospodarczego, budowy modeli gospodarczych z naszymi firmami, aby budować więcej polskiej gospodarki i polskiego kapitału. To po raz kolejny pokazuje jak aktualne i ważne dzisiaj są założenia i cele do jakich dąży Rada Gospodarcza. Wykorzystując tą unikatową, historyczna szansę należy maksymalnie ułatwić rozwój polskich firm, które będą generować krajowy kapitał. Czas aby obecnie dla Małych i Średnich Przedsiębiorców na stałe zapaliło się zielone światło. Zadaliśmy Panu Premierowi pytanie o stan i dynamikę wzrostu PNB / Produktu Narodowego Brutto/ w stosunku do PKB. Wg Premiera, jesteśmy „ po dobrej stronie mocy” i ok 80 mld zł. to, wg szacunków ministerstwa, udział PNB w PKB. Nas interesuje aby monitorować ten wskaźnik i jego stosunek do PKB. To pokazuje rzeczywisty wkład polskiego/krajowego kapitału w rozwój gospodarczy. Pytanie powstaje jak ułatwić dostęp do kapitału na rozwój i inwestycje w małych, rodzinnych firmach. To właśnie brak takiego szybkiego i prostego dostępu jest często największą barierą rozwojową. Podczas rozmów z Klubowiczami, wśród, których było bardzo wielu gości z całego świata, reprezentujących różne środowiska polonijne, pojawił się ciekawy pogląd. Sugestia aby kapitał polonijny, inwestowany w kraju, tworzący nowe miejsca pracy oraz wspierający rozwój polskich firm, miał pewne preferencje i ulgi. To wg nas bardzo interesujący pomysł, na aktywizację środowisk polonijnych w obszarze ich inwestowania w krajowe firmy, startupy gospodarcze ale również działające już stabilnie a potrzebujące kapitału na dalszy rozwój. Rada podejmie się takiego zadania aby przedstawić konkretną propozycję w tej sprawie podczas spotkania Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. Warto może korzystać z gotowych już wzorów, np. irlandzkich, gdzie takie działania, preferujące inwestorów „powracających„ z emigracji wspomogły w budowie kapitału narodowego i przyczyniły się do ogromnego sukcesu gospodarczego Irlandii na przełomie XX /XXI wieku. Kapitał ma narodowość ale nie zna granic. To wykorzystajmy dla własnych celów.
Tegoroczny Zjazd Klubów to ogromny sukces, to wspaniali goście, na czele z Prezydentem RP, to interesujące panele i debaty. Co jednak najważniejsze to bezpośrednie spotkania i wymiany poglądów oraz doświadczeń pomiędzy ludźmi z całego świata. Podczas takich spotkań powstają innowacyjne pomysły gospodarcze i społeczne. RGSWS na pewno wykorzysta w swoich działaniach zdobyte podczas Zjazdu doświadczenia.