REIT-Y W POLSCE

GAZETA POLSKA TYGODNIK – 31.05.2017

Real Estate Investment Trust (REIT), to znany w światowych gospodarkach model wspólnego inwestowania na rynku nieruchomości na wynajem. Ustawa regulująca ten system inwestowania jest już w końcowej fazie procesu legislacyjnego. Warto zatem bliżej przyjrzeć się rozwojowi sytuacji. Polacy lubią inwestować w nieruchomości, lubimy mieć satysfakcję z posiadania na własność mieszkania, lokalu handlowego czy biura, a jeżeli jeszcze ta inwestycja przynosi nam wymierne, stabilne zyski, to jesteśmy szczęśliwym inwestorem i właścicielem. REITy każdemu umożliwiają czerpanie korzyści z inwestycji na rynku nieruchomości. Stworzone są z myślą o inwestorach indywidulanych, którzy dotychczas nie mieli równych szans z inwestorami instytucjonalnymi. Reity znoszą te bariery w aspekcie możliwości wejścia na rynek (limit kapitału), ponadto zrównują sytuację podatkową indywidulanych inwestorów z dużymi rynkowym graczami. Zaletami REIT-ów są dodatkowo takie elementy jak stały, pewny strumień dywidendowy wypłacany ustawowo na poziomie ok. 90%, płynność inwestycji, niska bariera wejścia i łatwość wyjścia. Ochrona przed inflacją i ograniczenie ryzyka utraty kapitału. Ponadto następuje wyeliminowanie podwójnego opodatkowania -podatek pobierany jest tylko od wypłaty dywidendy- zwolnione z niego są zyski wypracowane z tytułu najmu nieruchomości. REIT-y mają być podmiotami notowanymi na GPW, to powoduje transparentność ich działania w oparciu o restrykcyjne regulacje. Zatem zadajmy pytanie komu ma służyć i jakie efekty dla polskiej gospodarki, taki, nowy na krajowym rynku model inwestycyjny ma przynieść. Po pierwsze, co bardzo znamienne, w sektorze inwestycji w nieruchomości komercyjne, nasz, krajowy kapitał praktycznie nie istnieje. Ponad 95% transakcji opiera się o zagraniczne podmioty i zarządzane przez nie Fundusze Inwestycyjne. Polski rynek nieruchomości komercyjnych jest zdominowany przez kapitał zagraniczny; polscy inwestorzy w zasadzie nie uczestniczą w rozwoju tego sektora i nie czerpią z niego korzyści. Czas te proporcje zmodyfikować. REIT jako platforma inwestycyjna dedykowana do inwestorów indywidulanych może to zmienić. Bezpieczne, długoterminowe, inwestycje powinny zaktywizować krajowy kapitał do oszczędzania m.in. na cele emerytalne. GPW zasilona o nowe, stabilne podmioty, powinna zdecydowanie zyskać na rozwoju REITów i przyciągnąć nowych inwestorów na warszawski parkiet. Taki model inwestycyjny będzie generował popyt na nowe projekty developerskie realizowane na rynku nieruchomości. To pozwoli na dalszy rozwój branży developerskiej i budowlanej, co z kolei wygeneruje dodatkowe dochody sektora finansów publicznych i oczywiście nowe miejsca pracy. Budownictwo to koło zamachowe całej gospodarki, czyli czas aby kręciło się dla nas i pozwoliło na akumulowanie kapitału w kraju. Jestem przekonany, że dzięki nowym działaniom inwestycyjnym powstanie również profesjonalny segment mieszkań na wynajem, a rozwój tego rynku poprawi dostęp do atrakcyjnych cenowo mieszkań dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. Typowe aktywa REIT-ów na świecie to nieruchomości biurowe, handlowe, magazynowe, hotelowe oraz mieszkania na wynajem. Na rozwiniętych rynkach REIT działają również w obszarze inwestycji infrastrukturalnych, służby zdrowia czy nawet więziennictwa. Od lat 60-tych XXw. taki model inwestycyjny działa na całym świecie. Obecnie to ponad 400 podmiotów w globalnej gospodarce o łącznej kapitalizacji 1,7bln USD.  Zagraniczne REIT-y inwestują już na polskim rynku nieruchomości i ze względu na jego ogromną dynamikę, uzyskują wysokie zyski. Polska gospodarka na wejściu w życie ustawy o REIT-ach powinna uzyskać szereg korzyści. Zaktywizowanie oszczędności krajowych na regulowanym i bezpiecznym rynku inwestycji w polskie aktywa. Rozwój branży budowlanej oraz uzyskanie przyśpieszenia we wszystkich obszarach gospodarki związanych z bardzo szeroko rozumianym rynkiem nieruchomości komercyjnych.