BUDOWNICTWO JAKO KOŁO ZAMACHOWE GOSPODARKI

NOWE PAŃSTWO – maj 2017

Budownictwo, jako koło zamachowe całej gospodarki. To nie slogan, ale fakt i potwierdza to historia rozwoju wielkich gospodarek światowych. Obecnie prawie 10% PKB jest wytwarzane przez branżę budowlaną. RGSWS deklaruje wsparcie dla takich działań, które napędzą to „koło” tym razem na rzecz polskich firm. Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju diagnozuje „pułapkę braku równowagi”. 95 mld zł. trafia do zagranicznych inwestorów, 2/3 polskiego eksportu tworzą firmy z kapitałem zagranicznym, 50% produkcji przemysłu w firmach zagranicznych. To bardzo pesymistyczne dane. Czas zatem na szybkie wyjście z tej pułapki. Szeroko pojęta branża budowlana musi być motorem zmian i liderem wyprowadzenia polskich firm na szeroką autostradę rozwoju gospodarczego. Aby tak się stało to PNB, jako produkt wytworzony na całym świecie przez czynniki produkcji należące do polskich obywateli, musi być wyższy niż PKB- produkt wytworzony w Polsce, niezależnie od obywatelstwa właściciela czynników produkcji. Niestety na razie proporcje są bardzo niekorzystne i stawiają nas w końcówce krajów UE. Planowane, na najbliższe lata, przez Rząd inwestycje infrastrukturalne powinny być właśnie takim kołem zamachowym. Zwiększony udział MŚP w realizacji zamówień publicznych popiera Ministerstwo Rozwoju. Minister Jadwiga Emilewicz, w ostatnich wypowiedziach zwracała uwagę na konieczność stymulowania mniejszych, prywatnych podmiotów do współpracy z dużymi partnerami. Ministerstwo prowadzi w tym zakresie rozmowy z GDDKiA i PKP. PARP oraz PFR mają być instytucjami, które wspierać będą MŚP w ich współpracy z dużymi graczami przy realizacji zamówień publicznych. Takie działanie ma przełożyć się na rozwój małych firm do poziomu średnich a średnich do poziomu dużych. Niezmiernie istotna jest pomoc PFR w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje i zbudowanie płynności finansowej, albowiem to jeden z głównych problemów i bariera rozwojowa. Kolejnym obszarem jest zbyt opresyjny fiskalizm i często preferowanie zagranicznych podmiotów kosztem krajowych. Czas to ostatecznie zmienić. Wsparcie dla silnych MŚP, biorących udział w przetargach na realizację inwestycji infrastrukturalnych, to podstawa budowania krajowego kapitału i droga wyjścia z pułapki braku równowagi. Jeden z głównych programów rządowych, Mieszkanie Plus, to długofalowy program, zaplanowany na wyrównanie opóźnienia Polski w stosunku do pozostałych krajów UE w kwestii ilości i jakości zasobów mieszkaniowych. Nasza sytuacja plasuje nas na końcu europejskiej średniej z 363 mieszkaniami na 1000 mieszkańców przy prawie 440 w UE. Mieszkanie Plus to infrastrukturalny program rozwojowy, dający szansę wszystkim Polakom na poprawę warunków mieszkaniowych. Zatem niech będzie modelowym kołem zamachowym dla zbudowania polskiego kapitału w krajowej gospodarce. Jako program inwestycji w nieruchomości powinien również zainteresować zagranicznych inwestorów dysponujących tanim kapitałem (głównie fundusze emerytalne). Wraz z PFR mamy zatem możliwość pozyskania finansowania dla wielkiego programu zmieniającego polski rynek mieszkaniowy. Teraz najważniejsze to stworzyć i dostosować otoczenie prawne, tak aby krajowe MŚP były też jego beneficjentem. Oczywiście budownictwo to nie tylko mieszkaniówka. Niezbędne są pilne inwestycje w modernizację zasobów PKP i sieci energetycznych. Nadal wiele do zrobienia jest w obszarze inwestycji drogowych. Nie może być jednak tak, że od 10 lat, to zagraniczne firmy wygrywają przetargi na ich realizację. Kapitał wypływa zagranicę, podatki nie są płacone w RP, a polskie firmy jako podwykonawcy zostają doprowadzani do bankructwa. RGSWS deklaruje rozpoczęcie pracy nad założeniami ułatwiającymi udział MŚP w zamówieniach publicznych na realizacje inwestycji infrastrukturalnych. Tak jak brzmi nasze motto „budujmy narodowy kapitał polskimi firmami”. Dzisiaj jest historyczny moment, aby je zrealizować.